Gezond en ethisch sporten

Respect the mountains

Gezond sporten

Binnen de Klim- en bergsportfederatie worden verschillende disciplines beoefend met telkens een specifiek karakter en verschillende risico’s. Met haar 'Gezond Sporten beleid' wil de federatie adviseren, sensibiliseren en ondersteunen waar nodig. Bij de uitwerking van dit beleid heeft de KBF beroep gedaan op Kristof Buyse, een arts gespecialiseerd in bergsport. 

De Klim- en Bergsportfederatie wil de drang naar autonomie en zelfredzaamheid van de sportbeoefenaars respecteren door zo min mogelijk beperkingen op te leggen, zolang het risico op verwikkelingen aanvaardbaar laag blijft. In bepaalde contexten van de klimsport (wedstrijden) is het mogelijk om criteria op te leggen en controles uit te voeren. De federatie neemt hier haar verantwoordelijkheid op i.f.v. gezond sporten. 

 

Gratis brochure "Veilig de bergen in"

In de brochure "Veilig de bergen in" vind je uitgebreide informatie voor bergwandelaars. Thema's als fysieke voorbereiding, tochtplanning, materiaal, praktische tips in het terrein en respect voor de omgeving komen aan bod. Je kunt deze brochure gratis aanvragen via bergwandelen@kbfvzw.be. 

 

Klim- en Bergsport Magazine 

In het Klim- en Bergsport Magazine verschijnen geregeld artikels rond gezond sporten, meer bepaald over de analyse en preventie van sportspecifieke risico's. Deze artikels kun je ook raadplegen op de KBF-website via het kenniscentrum. Een overzicht van reeds verschenen artikels: 

 • "Bergsport in de hitte: voorkom uitdroging en mineralenverlies" (Magazine juni 2017) Lees meer...
 • "Wandelen met stokken, steun of valkuil?"  (Magazine April 2017) Lees meer...
 • "Met een baby in de bergen" - Do's & dont's op hoogte. (Magazine april 2017) Lees meer...
 • "Bevriezing op de loer" (Magazine november 2016) Lees meer...
 • "Ons brein op hoogte" - De invloed van zuurstof gebrek op onze cognitie. (Magazine september 2016) Lees meer...
 • "Hoe kweek je een berggeit?" - Artikel over hoe je je tochten aan kinderen kan aanpassen (Magazine februari 2016) - Lees meer...
 • "Warm blijven met voeding" - Artikel over hoe voeding je kan helpen met koude om te gaan (Magazine februari 2016) - Lees meer...
 • "Bevriezingsletsels" - Artikel rond soorten letsels en hoe te voorkomen (Magazine november 2015) - Lees meer...
 • "Hoe klim je uit het dal?" - Artikel rond de psychologische verwerking van een bergsportongeval (Magazine september 2015) - Lees meer...
 • "Opgepast voor teken" - Nieuwsitem rond het gevaar van teken met vraag tot medeling van tekenbeten (Website juni 2015) - Lees meer...
 • "Hoogteziekte: wat en hoe?" - Artikel rond de 3 vormen van hoogteziekte: Acute hoogteziekte, hoogtehersenoedeem en hoogtelongoedeem (Magazine april 2015) - Lees meer...
 • "Klimmen en blessures: FAQ's" - Artikel over de meest frequente klimblessurens en hoe ze te voorkomen (Magazine april 2015) - Lees meer...
 • "Waarden en ethiek in het bergbeklimmen: met kinderen in de bergen" - Artikel rond medische risico's bij kinderen op hoogte en hoe ze te voorkomen (Magazine juni 2014) - Lees meer.. 
 • "Veiligheidstest zekeringstoestellen" - Artikel rond vergelijking meest gangbare toestellen inclusief voor- en nadelen (Magazine april 2014) - Lees meer...

 

Ethisch Sporten

De Klim- en Bergsportfederatie zet niet alleen gezond maar ook ethisch sporten hoog op de agenda. In de beleidsperiode 2017-2020 onderneemt de KBF de volgende acties: 

1. De KBF biedt specifieke bijscholingen aan voor sportkaders over groepsdynamica en de psychologie van de mens in fysische stresssituaties. 

2. De KBF sluit zich aan bij de zeven basisprincipes van "Respect the mountains." Daarom: 

 • Verspreidt de KBF deze principes via haar communicatiekanalen: Klim- en Bergsport Magazine, website en sociale media. 
 • Neemt de KBF deze principes op in het opleidingscurriculum van de sportkaders in de disciplines bergbeklimmen, bergwandelen, alpiene rotsklimmen en canyoning. 

3. De KBF biedt de toekomstige examinatoren van de GTE's sport- en rotsklimmen een (verplichte) bijscholing aan om hen te leren de deelnemers op een correcte manier te benaderen, op hun gemak te stellen, te informeren, te beoordelen en feedback te geven.

4. De KBF wil binnen de discipline rotsklimmen het ecologisch bewustzijn bij de sporters bevorderen door:

 • de sportclubs aan te moedigen om een ecologische rotsbeheerdag op te nemen in de opleiding tot zelfstandig rotsklimmer 
 • de brochure "De rotsen: een levensgemeenschap" te integreren in deze opleiding 

5. De KBF communiceert over haar attitude t.o.v. doping bij het competitie luik van het sportklimmen en over het belang van een hoog 'fun'-gehalte bij regionale en provinciale klimwedstrijden

6. De KBF wil een poster ontwikkelen om sportklimmers te sensibiliseren in het respecteren van: 

 • de officiële wedstrijdreglementering
 • de ongeschreven gedragsregels
 • de vrijwilligers
 • de juryleden
 • de routebouwers
 • de organisatie 

7. De KBF wil sportclubs informeren over het omgaan met (signalen van) lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sportclub. Meer informatie vind je hier

 

Gratis brochure "Bergwandelen met kinderen"

In de brochure "Bergwandelen met kinderen: samen op avontuur" vind je allerlei informatie om bergtochten met kinderen te maken. Deze brochure kun je gratis bestellen via bergwandelen@kbfvzw.be. 

 

Brochure "Rotsen: een levensgemeenschap" 

In de brochure "Rotsen: een levensgemeenschap" ontdek je de fauna en flora op de Belgische rotsen. Je komt te weten hoe rotsklimmer, plant en dier in harmonie kunnen samenleven. Deze brochure kwam tot stand in kader van het project LIFE Hélianthème met steun van de Europese Unie en het Waals Gewest. 

 

Klim- en Bergsport Magazine

In het Klim- en Bergsport Magazine verschijnen geregeld artikels rond ethische thema's. Deze artikels kun je ook raadplegen op de KBF-website via het kenniscentrum. Een overzicht:

 • Exploratie van enkele massieven van de klim- en bergsportfederatie" (Magazine juni 2017) Lees meer...
 • "De slechtvalk, de stuka van onze avifauna" (Magazine april 2017) Lees meer...
 • "Spelevaren tussen Eifelmaren" - De geschiedenis van het fenomeen. (Magazine november 2016) Lees meer...
 • "Veel plezier met steen,papier, schaar..." - een kijk op de Belgische grond, hoe zitten de steenlagen in België ineen? (Magazine september 2016) Lees meer...
 • "De impact van de klimsport op de Belgische rotsen."(Magazine September 2016) Lees meer...
 • "En wat als de groep beslist?" - De impact van groepsdynamische effecten op de veiligheid en beleving van de klim- en bergsport. (Magazine september 2016) Lees meer...
 • "Allemansrecht: wildkamperen in Scandinavië" Artikel rond hoe je je impact als bergwandelaar beperkt bij wildkamperen (Magazine juni 2016) - Lees meer...
 • "KBF zet in op Rising Youth" (Website dec 2015) - Project voor jongeren met een etnisch-cultureel verschillende achtergrond, dat jonge vluchtelingen in het bijzonder, aan zinvol en avontuurlijk werk wil helpen. - Lees meer...
 • "Ecologie: natuurlijke rijkdommen in Fontainebleau" (Magazine juni 2015) - Lees meer...
 • "Ecologie: van rots tot bos" (Magazine juni 2015) - Lees meer...
 • "De opwarming van de Alpen: einde van het ijsklimmen" (Magazine april 2015) - Lees meer...
 • "Waarden en ethiek: met kinderen de bergen in" (Magazine juni 2014) - Lees meer...
 • "Voetafdruk: IMD, wat doen w'ermee?" (Magazine september 2014) - Artikel over international mountain day - Lees meer...
 • "Voetafdruk: de comeback van de bever" (Magazine juni 2014) - Lees meer...
 • "Zekeren door kinderen bij het klimmen" (Magazine april 2014) - Artikel rond de vraag 'vanaf welke leeftijd mogen kinderen mekaar zekeren?' - Lees meer...
 • "Voetafdruk: bloemen in het steengruis" (Magazine april 2014) - Lees meer...
 • "Waarden en ethiek in het sportklimmen" (Magazine april 2014) - Opiniestuk over normvervaging binnen de klimsport - Lees meer...
 • "Voetafdruk" (Magazine 2014) - Artikel over de toekomst van fauna op en rond rotsmassieven - Lees meer...
 • "Voetafdruk: Le Jardinet" (Magazine november 2013) - Ecologisch sprookje uit 1892 - Lees meer...
 • "Voetafdruk: in de maat van de seizoenen" (Magazine september 2012) - Artikel over 'gedragen wij ons altijd even respectvol aan onze rotsmassieven?' - Lees meer...
 • "Voetafdruk: natuur voor de klimmers, klimmers voor de natuur" (Magazine juni 2012) - Lees meer...
 • "Voetafdruk: onderhoud van de Belgische rotsmassieven" (Magazine februari 2012) - Lees meer...

 

Laatst aangepast:
5 juli 2016