In memoriam - Robbins en Steck

2017
3
Robbins - Steck

In anderhalve maand verloor de klimmerswereld twee van haar helden. Grote helden, levende legenden.
Twee rotsen die het klimmen ingrijpend hebben veranderd, elk in hun eigen tijd. Royal Robbins groeide op in
Californië. Hij werd de pionier van het “bigwallklimmen” en een paus van de clean climbing beweging. Ueli
Steck groeide op in de schaduw van de Eigerwand, die hij al op z’n achttiende voor de eerste keer beklom.
De Eiger werd zijn speeltuin en laboratorium. Robbins was al vele jaren ziek en stierf op tweeëntachtigjarige
leeftijd in zijn woning in Modesta (CA) met zijn vrouw Liz aan zijn zijde. Ueli Steck stierf in zijn meest geliefde
arena, op het hoogtepunt van zijn kunnen. Zijn dood kwam als een donderslag bij heldere hemel, terwijl
het even onbegrijpelijk is dat iemand een dergelijk parcours überhaupt kon overleven. Maar iedereen sterft
uiteindelijk, of het nu in je eigen bed is of tijdens een beklimming. Enkel voor wie achterblijft, kan het mogelijk
een verschil maken. We hoeven niet eens te weten wat er door Ueli’s hoofd ging in de laatste seconden van
zijn bewustzijn. Zijn vrouw Nicole heeft hem honderden malen zien vertrekken voor een beklimming, met
veel vertrouwen, maar altijd met een portie ongerustheid. En Ueli was zich daar terdege van bewust.

Bijlage
In Memoriam Ueli Stecke en Royal Robbins.pdf