AANPASSINGEN IN VERZEKERINGSPOLIS 2018

AANPASSINGEN IN VERZEKERINGSPOLIS 2018 (kosten buitenland)

KBF kreeg bericht van haar Oostenrijkse makelaar dat er vanaf 1 januari 2018 enkele aanpassingen zullen zijn voor de kosten gemaakt in het buitenland. Voor elk van de wijzigingen kan een extra verzekering afgesloten worden via onze makelaar Insurex. Zo kan je in 2018 je passie ten volle beleven!

Wijzigingen

1. Een KBF-lid is niet verzekerd in Arctische gebieden, dit wordt omschreven als “ten noorden van de noordpoolcirkel, of ten zuiden van de zuidpoolcirkel”. Concreet wilt dit zeggen dat "gebieden boven de noordpoolcirkel” in Noorwegen, Zweden, Finland, Canada, Rusland, Ijsland, Groenland en Alaska niet meer gedekt zijn. Kijk hier voor een duidelijke kaart van de gebieden boven de noordpoolcirkel.

2. Volledige uitsluiting voor Arctisch gebied en Groenland
In het verleden was er geen dekking voor "opsporing en redding" en "repatriëring", maar vanaf 01.01.2018 ook niet meer voor medische behandeling.

3. Beklimming boven 6000m 
In het verleden vielen de zogenaamde "trekking-peaks" (= “one-day-attempts” = basiskamp – top – basiskamp) wel onder de dekking.
Vanaf 2018 zijn “one-day-attempts” niet meer opgenomen in de KBF-verzekering!
Mogelijkheid bestaat om een uitbreiding “hoger dan 6000m” te nemen, maar dit kan niet meer alleen voor de dag van de beklimming, d.w.z dat de gehele duur van de reis moet verzekerd worden ook al doe je slechts een "one-day-attempt".

Bijkomende informatie

Voor meer info omtrent de uitbreiding voor 1 van 3 bovenstaande gevallen, neem gerust contact op.

Reginald Roels (verantwoordelijke verzekeringen)
Tel.: 03 830 75 06 
E-mail: verzekering@kbfvzw.be

Extra verzekering afsluiten

Wens je een extra verzekering af te sluiten voor “hoger dan 6000m”, “periode langer dan 8 weken” of “Arctisch gebied”? Neem dan contact op met onze makelaar: 

Insurex
Statiestraat 64
2070 Zwijndrecht
Tel: 03 252 40 15 (vraag naar Dirk Cools)
E-mail: schade@insurex.be

Opgelet! De aanvraag moet ten laatste 14 dagen vooraf aan Insurex worden bezorgd. De polis wordt pas opgesteld NA ontvangst van de premie op de bankrekening van Insurex.