Aanspreekpunt Integriteit

De Klim- en Bergsportfederatie heeft een Aanspreekpunt Integriteit, afgekort API.

Zij ondersteunt de Aanspreekpersonen Integriteit van onze clubs (club-API’s) wanneer zij meldingen krijgen van situaties van grensoverschrijdend gedrag zoals psychisch, fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, verwaarlozing of ander ongewenst gedrag. Zij is ook het aanspreekpunt voor atleten, ouders en medewerkers van onze topsportwerking. Daarnaast kan je als sporter, trainer, ouder, bestuurder of vrijwilliger verbonden aan één van onze aangesloten clubs ook rechtstreeks contact opnemen met haar als je een vraag hebt of een bezorgdheid over een situatie van mogelijks grensoverschrijdend gedrag binnen onze sport.

Wie is ze?

Annelies Van den Berge is de aanspreekpersoon integriteit binnen de Klim- en Bergsportfederatie. Ze is aangesteld door het bestuur en heeft de nodige opleidingen gevolgd.

Je kan Annelies contacteren via annelies.vdb.vp@gmail.com of op het nummer 0491 34 50 17.

Wat doet ze?

Als federatie-API luistert ze naar jouw vraag of verhaal, behandelt ze jouw melding in alle discretie en verleent ze je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing. Ze handelt volledig onafhankelijk van de federatie en de stappen die ze onderneemt, zal ze altijd eerst met jou bespreken. Lees hier meer over het stappenplan dat ze volgt bij het behandelen van jouw melding.
 

Laatst aangepast
8 februari 18