Aanspreekpunt Integriteit

De Klim- en Bergsportfederatie heeft twee vrijwilligers die de rol opnemen van Aanspreekpunt Integriteit, afgekort API.

Zij ondersteunen de Aanspreekpersonen Integriteit van onze clubs (club-API’s) wanneer zij meldingen krijgen van situaties van grensoverschrijdend gedrag zoals psychisch, fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, verwaarlozing of ander ongewenst gedrag. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor atleten, ouders en medewerkers van onze topsportwerking. Daarnaast kan je als sporter, trainer, ouder, bestuurder of vrijwilliger verbonden aan één van onze aangesloten clubs ook rechtstreeks contact opnemen met hen als je een vraag hebt of een bezorgdheid over een situatie van mogelijk grensoverschrijdend gedrag binnen onze sport.

Wie zijn ze?

Annelies Van den Bergeannelies.vdb.vp@gmail.com, 0491 34 50 17

Sofie Van Waesberghesofie.van.waesberghe@gmail.com, 0474 44 64 13

Ze zijn aangesteld door het bestuur en hebben de nodige opleidingen gevolgd.
 

Wat doen ze?

Als federatie-API luisteren ze naar jouw vraag of verhaal, behandelen ze jouw melding in alle discretie en verlenen ze je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing. Ze handelen volledig onafhankelijk van de federatie en de stappen die ze ondernemen, zullen ze altijd eerst met jou bespreken. Lees hier meer over het stappenplan dat ze volgen bij het behandelen van jouw melding.
 

Laatst aangepast
8 mei 24