Beleidsplan

In 2020 werd het nieuwe beleidsplan 2021-2024 van de KBF ontwikkeld. Een stuurgroep was de drijvende kracht bij het uitwerken van dit beleidsplan, dat gebaseerd is op input van de clubs, de diverse geledingen van de federatie, de leden en de medewerkers. De KBF toont met dit beleidsplan een sterke ambitie om in te zetten op de verdere ondersteuning en uitbouw van het klim- en bergsportlandschap in Vlaanderen. Het is geen werk dat af kan zijn, maar eerder een tastbaar kader voor de eerstkomende jaren.

Het plan bestaat uit twee delen:

Luik I beschrijft de context waarbinnen de KBF werkt en schetst de beleidsuitdagingen waar de federatie voor staat. Deze worden vertaald in strategische en operationele doelen.
Luik II beschrijft in detail de manier waarop de KBF deze doelen omzet in gerichte acties. 

Beleidsplan 2021-2024 luik I: klik hier
Beleidsplan 2021-2024 luik II: klik hier

Ook het vorige beleidsplan kan je hier nog raadplegen:
Beleidsplan 2017-2020 luik I: klik hier
Beleidsplan 2017-2020 luik II: klik hier
Beleidsplan 2017-2020 gezond en ethisch sporten: klik hier

Notulen KBF-Beleidsdag 10/10/2021 

Laatst aangepast
15 januari 21