De voorgeshciedenis van het sportklimmen - deel 2 - De moederschoot aan de Elbe

2018
5

In een nieuwe reeks gaan we eerst op zoek naar de prille ontstaansplekken, zeg maar de broedplaatsen, van het sportklimmen.
Niemand heeft ooit het klimmen uitgevonden. Net zoals niemand het lopen of het zwemmen heeft uitgevonden. Maar elke vorm van klimmen heeft toch ergens een bakermat, een soort moederschoot, waar de discipline is ontstaan en waar ze zich ontwikkelde. Voor het sportklimmen kunnen we spreken van een drietal belangrijke groeiplekken. Fontainebleau was daar al één van, een andere wieg is Elbsandstein.

Bijlage
De moederschoot aan de Elbe - voorgeschiedenis van het sportklimmen - deel 2.pdf