Four more years - KBF beleidsplan in een notendop

2020
5
KBF logo

Four More Years

KBF beleidsplan in een notendop

De KBF is de expert in Vlaanderen in de klim- en bergsport. We optimaliseren onze dienstverlening voor de clubs en de sporters. We versterken ons zakelijk beheer en streven naar een veilige duurzame sportbeleving. De ontwikkeling van opleidingen en bijscholingen voor de zelfstandige sporters en voor de sportkaders is onze kerntaak. Door de uitbouw van een wedstrijdcircuit stimuleren we talentontwikkeling in onze sport. We streven naar de uitbouw van kwalitatieve kliminfrastructuur, zowel in klimzalen als op de rotsen. We zetten in het bijzonder in op topsport en op sportbeleving bij de jeugd.

Een goed beleidsplan hoeft niet lang te zijn. Het moet vooral helder en begrijpelijk zijn en logisch voortvloeien uit de missie en de visie van de organisatie. Beknopt samengevat moet het meteen duidelijk maken waar een organisatie voor staat. De eerste alinea van dit artikel is een gebalde versie van ons eigen beleidsplan. Twaalf strategische doelstellingen (SD's) samengevat in een paragraaf. Laat ons ze toch even wat nader bekijken.

 

DE EXPERT (SD 1)

In het voorjaar organiseerde de KBF een uitgebreide ledenbevraging. De resultaten waren overwegend positief. Zowat 75% van de respondenten vond de prijs-kwaliteitverhouding van onze dienstverlening goed tot zeer goed. Onze communicatiekanalen zijn gekend en worden gewaardeerd, al kent maar 60% van de respondenten onze nieuwsbrief en nog iets minder (55%) onze sociale media. Dat kan dus zeker nog beter.

Het is ook belangrijk dat iedereen ons kent als dé expert in de klim en-bergsport. We weten immers dat elk jaar ongeveer een vijfde van onze leden afhaakt. Dat betekent dat we elk jaar minstens evenveel nieuwe leden moeten werven. Momenteel zijn dat er ongeveer 2600, elk jaar opnieuw. Communicatie krijgt niet voor niets een belangrijke plaats in ons nieuwe beleidsplan.

 

Dienstverlening (SD 2)

Onze leden worden liefst via e-mail gecontacteerd. Toch versturen we jaarlijks nog vele duizenden brieven. Daar willen we nu verandering in brengen. Dit jaar al loopt de ledenhernieuwing zo veel mogelijk via e-mail. Tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt dat onze reservatiesystemen niet performant zijn. Ook op andere domeinen zijn onze digitale systemen niet mee met de tijd. We hopen dat onze leden daar niet al te veel van merken, maar het werk kan veel efficiënter. Inzetten op digitalisering dus, en daar wachten we niet mee tot volgend jaar.

 

Duurzaamheid (SD 3)

We informeerden in onze bevraging ook naar de thema’s die onze leden belangrijk vinden. Duurzaamheid stond met stip op één. Het is dan ook een aparte doelstelling in ons beleidsplan, maar geen gemakkelijke om in te vullen. Dat het een aandachtspunt wordt in onze eigen werking, spreekt voor zich. Maar werk maken van een duurzame beleving van de bergsport, dat kunnen we niet alleen. We willen dan ook graag samenwerken met partners in binnen- en buitenland om het punt hoog op de agenda te krijgen en te houden.

 

Zakelijk beheer (SD 4)

De KBF zit in een luxepositie. De klim- en bergsport boomt. Er sluiten steeds nieuwe clubs aan, het aantal leden stijgt jaar na jaar. Helaas maken onze subsidies een tegengestelde beweging. Op vier jaar tijd daalden ze met ruim honderd duizend euro. We krijgen alsmaar minder geld van de overheid. Het is dan ook belangrijk om in te zetten op een degelijk zakelijk beheer: meer samenwerken, partnerschappen ontwikkelen, kosten onder controle houden en zoeken naar alternatieve inkomsten.

BSvsLA
Figuur 1 Evolutie van ledencijfers en subsidies

 

Veiligheid (SD 5)

We beoefenen met zijn allen een risicosport. Daar zijn we ons bij de KBF sterk van bewust. Een veilige sportbeoefening is dan ook van oudsher een prioriteit. We zorgen ervoor dat ons eigen noodplan actueel blijft, zodat we leden die een ongeval hadden, snel en correct kunnen helpen.


We zullen onze opleidingen screenen op het aspect veiligheid en we zetten www.klimenbergsportongevallen.eu in de kijker, de website waar klimmers (bijna-)ongevallen kunnen melden, zodat wij geïnformeerd worden en we onze procedures en opleidingen eventueel kunnen bijsturen.

 

Opleidingen en bijscholingen (SD 6-8)

Onze opleidingen en bijscholingen voor alle disciplines, zowel voor de zelfstandige sporter als voor trainers en sportkaders, vormen misschien wel het meest vertrouwde aspect van onze werking. Dat wil niet zeggen dat we van plan zijn om ons werk zonder wijzigingen voort te zetten. Zo zijn we bijvoorbeeld van plan om de hogere niveaus van de klimvaardigheidsbewijzen (KVB’s) te herwerken. We zullen bekijken of we de KVB3 kunnen opdelen in een opleiding singlepitch en multipitch en we overwegen een tussenniveau tussen KVB3 en KVB4. Ook via ferrata verdient blijvende aandacht.

Mount Coach Academy blijft de meest doorgedreven opleiding in Vlaanderen voor klim- en bergsporters. In samenwerking met de Bergsportschool bieden we de internationaal erkende opleidingen Instructor Alpine Climbing, Instructor Mountain Walking and Trekking en Instructor Winter Mountain Walking and Snowshoeing aan. Met de Vlaamse Trainerschool (VTS) blijven we inzetten op de opleidingen voor sport- en rotsklimmen en canyoning. We onderzoeken of we de Initiator Sportklimmen en de Initiator Rotsklimmen gescheiden
kunnen aanbieden en samen met VTS ontwikkelen we de cursus Trainer A Sportklimmen.

Uiteraard blijven we meewerken aan de Dag van de Trainer die VTS om de twee jaar organiseert. In de tussenliggende jaren organiseren we onze eigen KBF-kaderdag. We onderzoeken ook de mogelijkheid om naast de Dag van de Trainer een KBF outdoor-kaderdag te organiseren.

 

Wedstrijden (SD 9 & 12)

Dit jaar hadden de eerste Olympische medailles in het klimmen uitgereikt moeten worden. Corona heeft er anders over beslist. Maar klimmen is momenteel dus wel een Olympische discipline. Van de atleten wordt verwacht dat ze uitblinken in boulderen, speedklimmen en voorklimmen. Of het huidige format op langere termijn behouden blijft, is nog niet zeker. Als we willen meespelen op Olympisch niveau, zullen we de komende jaren moeten investeren in een wedstrijdcircuit. Een netwerk van recreatieve wedstrijden stimuleert de sportbeleving, maar helpt ook om nieuw talent te detecteren.

De KBF diende bij de Sport Vlaanderen een ambitieus topsportplan in. Als het goedgekeurd wordt, kunnen we onze topsporters zo goed mogelijk ondersteunen, zodat ze op de Spelen kunnen meedingen naar een medaille. Dat vraagt een aanpak op lange termijn, met een goede coaching, multidisciplinaire ondersteuning en aangepaste infrastructuur.

 

Infrastructuur (SD 10)

Er is een duidelijk tekort aan kliminfrastructuur in Vlaanderen. Er zijn maar twee officiële speedwanden en er zijn hooguit vier lengtezalen waar atleten kunnen trainen voor internationale wedstrijden.

Als er momenteel al nieuwe klimzalen de deuren openen, dan zijn het meestal boulderzalen. We willen dan ook onderzoeken of we eigen competitie- of trainingsinfrastructuur kunnen opzetten. In elk geval streven we naar een goede samenwerking met de klimzalen en ontwikkelen we voor hen een ondersteuningspakket.

We blijven ook investeren in rotsmassieven. De acht bestaande massieven met samen meer dan 750 routes vragen jaarlijks meer dan 600 mandagen aan onderhoud. Daarnaast zijn er nog eens vier massieven met samen 180 routes in ontwikkeling en we zouden graag willen dat er nog meer volgen. Er is zeker nood aan bijkomende scholingsmassieven. Toegang verkrijgen, vergunningen regelen, routes uitwerken … het vraagt tijd en de inzet van velen om tot resultaat te komen.

Posities
Figuur 2 Meer dan de helft van de Vlamingen kan niet binnen 25 minuten bij een grote klimzaal geraken.

 

Jeugd (SD 11)

Minder dan een vijfde van onze leden is jonger dan 18 en een twintigtal clubs organiseren jeugdactiviteiten. Jongeren zijn vooral actief in het sportklimmen, wat ook de enige discipline is die ze dicht bij huis kunnen beoefenen. De jeugd is de toekomst van onze sport. We willen onze clubs dan ook graag ondersteunen om kwalitatieve activiteiten voor hen te ontwikkelen en hen zo aan zich te binden. Daartoe zullen we in de komende beleidsperiode intekenen op de beleidsfocus Jeugd van Sport Vlaanderen, in het hoop hiervoor bijkomende middelen te verwerven.

 

PieChart
Figuur 3 KBF-leden volgens leeftijd

 

Corona of geen corona

Het hele beleidsplan van de KBF is uitgewerkt alsof het coronavirus niet bestaat. Nochtans zijn we ons sterk bewust van de impact van de huidige crisis op onze sport. Opleidingen zijn opgeschort, stages en wedstrijden geannuleerd, klimzalen gesloten. Niemand weet hoe lang het nog zal duren, al zijn de eerste berichten over de nieuwe vaccins hoopgevend. Maar je kunt de werking van een club of een federatie niet zomaar stil leggen en pas weer beginnen plannen als het allemaal voorbij is. Onze beleidsplan is af. Onze ambities zijn duidelijk onze doelstellingen geconcretiseerd in 180 actiepunten. De timing die we vooropstelden, zullen we misschien niet kunnen aanhouden, maar dit is wel waar we voor gaan, de komende vier jaar.

 

Tekst Bruno Vermeeren
 

Meer bergsport-nieuws lezen? Vind de volledige vijfde editie van Monte online!