STOP, EN DENK NA Veilig bergsporten

2022
2
Lachenal Foto Bart Smets

“Als kind van een nogal bezorgde moeder werd me van jongs af aan ingepeperd wat er allemaal mis kan gaan. In de bergen kon dat wel eens hoog oplopen. ‘Stop of ik vermoord je!’ riep ze ooit in alle stress tegen mijn vader toen we vanaf de Mattmark Stausee steeds hoger gingen richting de Monte Moropas. Er was net een vers pak sneeuw gevallen, het pad was allang niet meer zichtbaar en af en toe zaten we in de mist. Uiteraard: na deze noodkreet keerden we om. En liepen we de route later nog eens in de stralende zon.”

Bergsport is al heel lang een belangrijk deel van ons leven. En de wens om mooie uitdagende routes te klimmen, was sterker dan het “Pas op, kijk uit”-geroep van mama. We begrijpen goed waarom mensen de bergen in willen. En stimuleren dat ook.

 

De schaduwkant van bergsport

De keerzijde van de medaille is echter dat de bergen dodelijk kunnen zijn. Het aantal klimmers en skiërs dat stierf in de bergen is groot. En ook in een minder gevaarlijke omgeving zoals de klimzaal of op goed behaakte klimrotsen gebeuren ernstige ongelukken. Tijdens het afscheid vertellen we elkaar dan verhalen om het leed te verzachten. Zoals: “Ze stierven terwijl ze in hun geliefde bergen waren.” Of: “Autorijden is ook heel gevaarlijk”. Of: “No risk, no glory, dit hoort er nu eenmaal bij”. Een schrale troost. Je gaat de bergen in, omdat je intens en midden in de natuur wilt léven. Doodgaan staat hier haaks op. Zware ongelukken zouden er niét bij mogen horen. Vandaar het pleidooi voor:

 1. het beter trainen van klim- en bergsporters in het nemen van goede besluiten;
 2. het nemen van maatregelen om te voorkomen dat klim- en bergsporters, ondanks al hun ervaring en goede bedoelingen, toch handelingsfouten maken;
 3. het tot in de puntjes voorbereid aan de start komen, fysiek, mentaal, emotioneel en oké, ook qua materiaal;
 4. het leren van het verleden, dus altijd terugkijken naar wat goed ging op een tocht, en ook de ogen niet sluiten voor missers om het een volgende keer beter te doen.

In dit artikel volgen tips voor het eerste punt: hoe neem je het best mogelijke besluit, tijdens steeds veranderende omstandigheden en bij veel onbekende factoren.

 

Otztal Bart Smets

 

Een spannende doorsteek

Allereerst een voorbeeld van een situatie die je in grote lijnen misschien zelf ook wel eens hebt meegemaakt.

Drie gezinnen zijn in de Italiaanse Alpen onderweg voor een driedaags huttentochtavontuur. Op dag twee staat een mooie doortocht op het programma, deels afgezekerd met kabels. Op de wat vage Italiaanse stafkaart staan stippeltjes, kruisjes en uitroeptekens ingetekend, zowel voor als na de bergpas. Gisteren heeft een ander groepje – met nog jongere kinderen – dezelfde doorsteek gemaakt. Via een sms is gecommuniceerd dat het een prachtige tocht was, die wel lang geduurd heeft.

De groep is zeer vroeg opgestaan. De ouders proberen hun kinderen te motiveren om toch vooral een beetje door te lopen. Er is namelijk aan het einde van de dag warmteonweer voorspeld. Plotseling – het is nog maar 9 uur – klinkt in de verte een donderslag. Verbaasd kijken de ouders elkaar aan: wat is dit? Tijd voor echt overleg is er niet, want de groep loopt vrij ver uiteen. Bovendien komt het zonnetje alweer door.

De eerste kettingen zijn in zicht en meteen zijn de kinderen veel gemotiveerder. Al snel moet weer een pauze ingelast worden wegens koude handen en een lange broek die ergens onder uit een rugzak gevist moet worden. Het gaat een beetje waaien en de zon verdwijnt weer achter de wolken. De grootste kinderen lopen alvast vooruit. Huttentocht, cool! Dan klinkt weer wat gerommel in de verte. Of lijkt dat maar zo? Het is nog maar 10.30 uur! Toch veel te vroeg voor het warmteonweer?

 

Een besluit nemen is moeilijk

Hoe gaat het verder met de groep? Gaan ze na deze ongeplande verkleedpauze snel door, de kopgroep achterna die al bijna uit het zicht is verdwenen? Of nemen ze tijd om een echte beslissing te nemen gezien de veranderende omstandigheden? De praktijk leert dat in veel gevallen mensen doorgaan met het plan dat ze hebben uitgedacht. En zeker in dit soort gelegenheidsteams is het ingewikkeld om tot goede besluitvorming over te gaan. Mensen kennen elkaar niet goed, niemand wil spelbreker zijn, misschien is er een informele leider die heel zeker van zijn zaak lijkt en niemand stelt verder vragen.

Over het algemeen voelen mensen zich in een groep veiliger dan wanneer ze alleen op tocht zijn en dus nemen we groepsgewijs meer risico. En er zijn nog meer factoren (in het echt of in de hoofden van mensen) waardoor de groep geneigd is om door te lopen naar de volgende hut:

 • Er wordt tijdsdruk ervaren vanwege het voorspelde warmteonweer (een besluit nemen kost toch tijd).
 • De oudste kinderen willen heel graag door (en niemand heeft zin in teleurgestelde pubers).
 • De jongste kinderen zijn misschien wel ‘omgekocht’ met de belofte van taart in de volgende hut.
 • Steeds vaker komt het voor dat je bij de reservering van de hut meteen een voorschot moet betalen (en dat geld zie je dus niet meer terug). • Het is de vorige groep toch ook gelukt?
 • Vorige week zijn ze ook al omgekeerd, omdat het weer leek om te slaan (en toen ging toch de zon weer schijnen).

Een deel van de bovengenoemde factoren kun je aanduiden als ‘mentale valkuilen’. Deze valkuilen saboteren ons vermogen om goed af te wegen of het wel verstandig en veilig is om door te gaan met het plan.

tochtvoorbereiding foto bart smets

 

Mentale valkuilen en allerlei druk die we ervaren, maken het dus moeilijk om een goed afgewogen besluit te nemen dat past bij de omstandigheden die je aantreft. Achteraf gezien – bijvoorbeeld als het ongeval eenmaal heeft plaatsgevonden – is het vaak maar al te simpel en kun je eenvoudig reconstrueren waar het toen fout ging. Maar daar heb je weinig aan als je, in keiharde wind en weinig zicht moet bepalen of het beter is direct te rapellen omdat er onweer aankomt, of door te gaan naar de top en dan via de normaalroute naar beneden te lopen. Wat je wel kunt, en hoort te doen, is jezelf bekwamen in het nemen van veerkrachtige besluiten. Dit is het best mogelijke besluit dat je kunt nemen, aangepast aan de steeds veranderende omstandigheden en rekening houdend met het feit dat er veel dingen zijn die je (nog) niet weet.

1. Geef jezelf tijd:

Mentale valkuilen of dingen als groepsdruk komen eerder voor als je tijdsdruk ervaart. Dit kan echte tijdsdruk zijn, of tijdsdruk die je jezelf oplegt of inbeeldt. Je moet (wil?) op een bepaalde tijd terug zijn bij de auto. Je moet een bepaalde helling zijn gepasseerd voordat de zon deze opwarmt (natte sneeuwlawines). Je wil om vijf uur in de hut zijn om tijdig te kunnen aperitieven. Er waait een snijdende koude wind en je wil dóór, maar jij hebt nog niet voldoende tijd gehad om het lawinegevaar van de helling onder je te evalueren. Wat zijn hier de echte deadlines en welke zijn zelf opgelegd? Bedenk maatregelen die je kunt nemen om de tijdsdruk te reduceren. Zoals: ga uit de wind staan en doe een extra jas aan.

Eén van de ouders besluit om haar twijfels over het vervolgen van de gekozen route uit te spreken. Ze pleit ervoor om met alle ouders vijftien minuten te overleggen. Iedereen doet een jas aan en de kinderen krijgen te horen dat ze even zelf een spelletje mogen verzinnen.

 

2. Zoek naar verschillende perspectieven

Om ervoor te zorgen dat je fouten in je besluitvorming en je specifieke valkuilen vermijdt, is het belangrijk, en dit wordt onderstreept door onderzoek, om verschillende perspectieven op het probleem of de situatie te krijgen. We weten allemaal dat je altijd even de huttenwaard moet vragen naar de condities, maar doen we dat ook? En laten we ook de stille of minder ervaren groepsleden aan het woord?

De ouders geven ieder aan hoe ze er op dat moment in zitten. Verschillende mensen hebben eigenlijk heel slecht geslapen en waren in stilte al bezorgd of deze doorsteek wel een goed idee was. Anderen zien de tocht juist als een mooi avontuur, waar ze zich met hun kinderen al lang op verheugd hadden. Op het moment dat de ouders overleggen, komen er nog andere wandelaars uit de richting van de pas. Iemand gaat bij deze mensen informatie inwinnen over de situatie aan de andere kant van de pas.

 

Mist moeilijke navigatie Bart Smets

3. Denk in scenario’s en bepaal wat je opties zijn

Bij deze bouwsteen gaat het erom dat je in kaart brengt welke mogelijkheden je hebt. En dat je per optie de scenario’s doordenkt (ook in de details). Overigens, nog beter zou het zijn dat je standaard bij elke tocht die je plant ten minste twee serieuze alternatieven achter de hand hebt en bereid bent om ook echt je route om te gooien, mocht dat nodig zijn. Het is veel makkelijker om af te zien van een bepaalde tocht als je een set ‘slecht-weer-activiteiten’ achter de hand hebt.

De ouders van het basiskamp komen met de volgende suggesties:

 • Doorgaan en op de col nog een keer een inschatting maken wat betreft het weer en indien nodig alsnog omkeren. Voordeel: kansen op doorsteek maximaliseren. Nadelen: als je besluit dan alsnog om te draaien, wordt het een superlange tocht om weer terug bij de auto’s te komen. Omkeren wordt sowieso steeds lastiger (summit fever!)… en als het weer omslaat, moet je alsnog langs een paar kettingen omlaag.
 • Direct omkeren en vanmiddag een ijsje gaan eten in het dal.
 • Opsplitsen in een snelle groep die doorgaat en een langzame groep die omkeert. Deze optie wordt vrij snel afgewezen, omdat het qua auto-indeling niet handig is, en omdat de kinderen bij elkaar willen blijven.

 

4. Raadpleeg de advocaat van de duivel

 

Om mentale valkuilen in je besluitvorming te vermijden, is het cruciaal om de advocaat van de duivel te raadplegen. Je kan dit door interne dialoog doen of, beter nog, door deze rol specifiek aan iemand anders (of meerdere personen) in de groep toe te wijzen. Als groep goed omgaan met deze rol, vergt training. Typische advocaatvan-de-duivelvragen zijn:

 • Zou je je eigen familieleden in dit terrein meenemen?
 • Hoe zeker is de informatie die nu op tafel ligt? Zoals “Het weerbericht van gisteren sprak alleen van onweerkans van onweer in de avond.” Of “Het is in de Queyras lawinegevaar 3, maar we zitten hier op de grens en het heeft echt keihard gewaaid en overal klinken woem-geluiden.”
 • Analyse van de potentiële consequenties: wat als het onverwacht misgaat? Bijvoorbeeld: bij de afdaling van de col breekt iemand zijn enkel, het onweer barst los met flinke wind en hagelbuien. Kun je dan zorgen dat iedereen alsnog veilig thuis komt?
 • Post mortem vraag: Oké, stel over een uur zitten we met z’n allen vreselijk in de problemen of er is zelfs iemand dood. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat moeten we doen om dit risico zo klein mogelijk te maken of tot nul te reduceren?
 • De keuze die je wil gaan maken, is dat echt wat je de grootste kans biedt om te overleven? Of om tenminste geen ongeval te hebben?
 • Op basis waarvan neem je nu deze beslissing? Is het op basis van je impuls (“Oh, ik heb het koud, laten we doorgaan!”), of is het een weldoordachte en van tevoren geplande actie?
 • Wat zal een rechter ervan zeggen wanneer zich een ongeval voordoet? Kun je het besluit dat je van plan bent te nemen, uitleggen en verdedigen in de rechtszaal?

Doordat de groep aandacht besteedt aan ‘de advocaat van de duivel’ wordt het duidelijk: onweer en ijzeren kettingen zijn een hele slechte combinatie. Het feit dat er al twee onweersklappen zijn geweest, betekent dat er nog meer kunnen komen. De groep besluit om direct terug te gaan.

5. Monitor

Zinal RothornOmstandigheden kunnen in de bergen heel snel veranderen. Je inschatting, hoewel misschien heel zorgvuldig tot stand gekomen, kan verkeerd zijn of al niet meer van toepassing. Wees daarom altijd bereid om je mening en besluiten bij te stellen als je nieuwe informatie krijgt over de situatie en het mogelijke risico. Op typische besluitvormingsmomenten (bijvoorbeeld: overgang van rots naar ijs, van minder steil naar steil terrein, van een zuid- naar een noordhelling, …) moet je er daarom voor zorgen dat je niet alleen een inschatting maakt van het terrein en de omstandigheden, maar ook van de factor mens: hoe is mijn huidige fysieke en mentale staat en wat zijn de factoren die mij motiveren om deze beslissing te nemen? Ben ik gestrest, geïrriteerd, euforisch, bang? En wat kan ik hieraan doen? En hoe zit dit met de leden van mijn groep? Bepaal ook het punt vanaf waar rechtsomkeer maken moeilijk wordt.

De kinderen zijn zwaar teleurgesteld. Is dit nu het beste besluit? Het eerste stuk van de afdaling langs de kettingen vergt de nodige concentratie. Daarna slaat de groep uiteen. Sommigen rennen haast vooruit. Anderen blijven mokkend achter. Twee ouders merken op dat de groep een pauze nodig heeft om zonder brokken beneden te komen. De groep komt langs een veld met enorme boulderblokken. Zodra de kinderen wat hebben gegeten, gaan ze lekker zonder rugzak klauteren. Vervolgens wordt de tocht naar beneden in een veel betere stemming vervolgd. Omstreeks twee uur barst een groot onweer los. Als de hagelstenen neerkletteren, is iedereen blij niet daarboven te zijn. ’s Avonds terug op de camping horen ze van de andere groep dat die bijna twaalf uur hebben gedaan over de doorsteek, met mooi weer.

Kortom, om een lange bergsportcarrière op te bouwen, moet je op tijd kunnen stoppen om een goede beslissing te nemen.

 


Besluitvorming in de bergen

De vijf bouwstenen voor veerkrachtige besluitvorming zijn ontwikkeld door Anne van Galen, International Mountain Leader (IML), hoofdinstructeur bij de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging en professioneel actief als adviseur voor bedrijven op het gebied van veerkracht en veiligheidsvraagstukken. Het artikel kwam tot stand op basis van internationaal wetenschappelijk onderzoek, in opdracht van -en in samenwerking met- dr Linda Bellamy (White Queen B.V.), het RIVM Centrum Veiligheid en een klankbordgroep van veiligheidsdeskundigen van een twintigtal Nederlandse bedrijven.

Dit artikel verscheen eerder in het NKBV-magazine Hoogtelijn. Een langere versie van dit artikel dat Anne van Galen schreef samen met collega-IML John van Giels, verscheen eerder in het Duitstalige vakblad BergundSteigen en is in het Nederlands te lezen via bit.ly/2Qlkapl. Kijk voor meer informatie over besluitvormingsmomenten op nkbv.nl/kenniscentrum