Instructor Alpine Climbing (IAC)

IAC

Start in september 2021. 

De klim- en bergsportfederatie hecht veel belang aan het opleiden van haar leden die zich op vrijwillige basis willen inzetten voor hun club en de federatie. In opdracht van KBF organiseert Bergsportschool vzw sportkaderopleidingen bergbeklimmen waarin de aspirant instructor wordt voorbereid op zijn taak als lesgever en/of begeleider binnen de club- of federatiewerking.

BEVOEGDHEID INSTRUCTOR ALPINE CLIMBING

 • In het kader van club- of federatiewerking verantwoordelijkheid dragen om bergtochten en via ferrata te begeleiden en alpiene technieken aan te leren.
 • Bij het begeleiden van bergtochten de keuze en moeilijkheid van de klimroutes inschatten door het afwegen van eigen vaardigheden, het niveau van de deelnemers en de condities (terrein, meteo).
 • Begeleiden van bergtochten die doenbaar zijn zonder het gebruik van lawinemateriaal.

 
WAARDE DIPLOMA

Aspiranten die met succes de opleiding doorlopen ontvangen het diploma 'Instructor Alpine Climbing', een UIAA diploma. UIAA staat voor Union Internationale des Associations d’Alpinisme, en is de internationale koepelorganisatie van klim- en bergsportverenigingen wereldwijd.  
De opleiding die Bergsportschool vzw in opdracht van KBF organiseert is erkend door UIAA en werd onderworpen aan de kwaliteitscontrole door de commissie alpinisme van UIAA. Hierdoor wordt bergsportschool vzw onderworpen aan bepaalde kwaliteitseisen om onze erkenning te behouden. 
Daardoor zal je op je diploma steeds het UIAA label terugvinden, maar dien je je ook te houden aan de omschreven bevoegdheden van je diploma.

DEELNAMEVOORWAARDEN

Toelatingsvoorwaarden: 

 • minimumleeftijd van 21 jaar op moment van de eindevaluatie (zomer 2022)
 • beschikken over een goede fysieke conditie
 • In het bezit van het brevet “Helper” van het Rode Kruis (of gelijkwaardig) of bereid zijn dit te behalen voor 1/3/22
 • Voorgelegd palmares wordt goedgekeurd na palmaresbespreking
 • Positieve beoordeling bij intakegesprek: je beschikt over de nodige motivatie en bent bereid club- of federatiestages te geven
 • Slagen voor de toelatingsproeven 

HOE WORD JE INSTRUCTOR ALPINE CLIMBING?

 1. Infomoment (facultatief) webinar (10/2/2021 om 19.30u)
 2. Get Ready for IAC - facultatief voortraject (maart tot augustus)
 3. Palmares indienen (voor 30/8/2021) en bespreking (september)
 4. Toelatingsproeven (weekend 25-26/9/2021)
 5. Opleiding vanaf oktober 2021 met bijhorende examens en evaluatiemomenten
Details zie verder

 

Algemene gegevens
Uniek nummer:
INSTRUCTORALPINE1
Type:
Kaderopleiding
Niveau:
Verfijning
Leeftijdscategorie:
Volwassenen
Prijs
Prijs:
1250 EUR
Annulatieprijs:
150 eur
Prijs omvat:

Begeleiding

Overnachtingen in HP bij weekends in Ardennen

 

Apart te betalen: toelatingsweekend - Belgisch gedeelte opleiding (etappes 1&2) en buitenlandse stage (etappe 3)

Wie kan deelnemen
Voor iedereen toegankelijk
Deelnemers
Min. aantal deelnemers:
4
Max. aantal deelnemers:
10
Vereiste om deel te nemen:

Deze opleiding richt zich uitsluitend op ervaren allround alpinisten die minstens een gevorderd klimniveau hebben en sterk gemotiveerd zijn om zich nadien in te zetten als stageleider of sportkader binnen een clubwerking en/of voor de bergsportfederatie. Voorwaarden tot deelname zijn: (onder voorbehoud, worden mogelijk nog aangepast tegen eind januari 2021)

 • Actief KBF-lid
 • Minstens 21 jaar bij aanvang van de buitenlandse stage
 • KVB3-attest behaald of gelijkwaardig door aantoonbare ervaring of andere diploma's
 • Rotsklimniveau minstens IV+ (4c) op bergschoenen en met gebruik van mobiele zekeringsmiddelen
 • Uitstekende fysieke en mentale conditie 
 • Goede tredzekerheid en beheersen van courante alpiene technieken (cfr. handboek bergbeklimmen beginners)
 • Palmares kunnen voorleggen van minstens 10 zelfstandig uitgevoerde beklimmingen waarvan het grootste deel niveau AD. Dit vormt de basis voor een palmaresbespreking als deel van de selectie. Het palmares dient je vaardigheid op verschillende terreinsoorten en condities te reflecteren. De 10 aangehaalde routes moeten recent uitgevoerd zijn (laatste 5 jaar). 
 • Reeds geëngageerd zijn in vrijwilligerswerking bij een KBF-club (bv. klimschoolwerking) of als sportkader in een andere discipline, geeft je een troef bij de selectie.  
  Varia

  1. Infomoment

  Begin februari vond een infomoment plaats, dit kan je hier herbekijken. Voor verdere vragen stuur een e-mail naar bergbeklimmen@kbfzvw.be

  2. Palmares

  Na het infomoment kan je kandidaatsformulier met palmares insturen en dat tot uiterlijk 30/08/2021. Hierbij alvast de voornaamste bepalingen betreffende je palmares:

  • Het palmares moet bestaan uit minstens 10 zelfstandige beklimmingen als voorklimmer of alternerend waarvan het grootste deel niveau AD.

  • Aan de hand van deze beklimmingen moet aangetoond kunnen worden dat de deelnemer zelfstandige ervaring heeft opgebouwd op de verschillende terreinen: sneeuw- of ijsterrein, alpiene rotsterrein én mixte terrein.

  • De 10 routes moeten recent uitgevoerd zijn (laatste 5 jaar)

  3. Toelatingsweekend

  Voor je aan deze kaderopleiding kunt deelnemen, is er een motivatie- en palmaresgesprek online en vervolgens moet je slagen voor een toelatingsproef. Tijdens dit examen worden jouw sporttechnische kennis en vaardigheden getest waarover je als gevorderd, zelfstandig alpinist zou moeten beschikken. Daarnaast worden ook jouw motivatie en palmares besproken tijdens een intakegesprek.
  Het toelatingsweekend gaat door op 25-26 september 2021 in de Ardennen.

  4. Opleiding

  Theorie en praktijk België: theorie- en praktijkavonden en weekends (reken op 12-tal dagen) in de periode oktober 2021 tot mei 2022

  De data (onder voorbehoud) zijn voor etappe 1 in najaar 2021: zaterdag 9 oktober 9-15u, Donderdag 11 november 9-17u30, Zaterdag 20 november 19u30-16u30, Zaterdag 27 november 9-18u, Zaterdag 11 december 9u30-18u30 en voor etappe 2 in voorjaar 2022: zaterdag 12 maart 9-17u30, weekend 19-20 maart 9u30-17u, weekend 26-27 maart 9u30-18u, vrijdag 22 april 20-22u en zaterdag 23 april 9u30-17u30. 

  Examenmomenten zijn er op zaterdag 18 december 2021 en op zaterdag 7 mei 2022. 

  Etappe 3, het sporttechnisch en didactisch-methodisch gedeelte: 4 tot 15 juli 2022 in het Mont Blanc-massief

  Etappe 4, de proefstage, wordt in onderlinge afspraak bepaald en kan in principe nog in dezelfde zomer - na etappe 3 dus - of een jaar later. 

  5. Duur en frequentie opleiding:

  De opleiding Instructor Alpine Climbing duurt +/- 1 jaar. De stage kan in datzelfde jaar of in het jaar nadien.
  Deze opleiding zal 1 keer per 2 jaar door Bergsportschool vzw georganiseerd worden. Indien je meer informatie wenst of wenst in te schrijven voor de opleiding neem je contact op met bergbeklimmen@kbfvzw.be of 03 830 75 03.

  6. Kandidatuur

  Bijlage: kandidaatsformulier.docx ingevuld te bezorgen aan bergbeklimmen@kbfvzw.be  tegen uiterlijk 30 augustus 2021

  Ter info

  Verslag lichting 2017-2019.