Klimtoelating rotsen

Klimtoelating voor individuen en groepen

Als je wil klimmen op een massief beheerd door een van de Belgische federaties, moet je over een geldige vergunning beschikken. Deze toegang zit vervat in het KBF-lidmaatschap. Als je niet over een geldige vergunning beschikt, loop je een aantal belangrijke risico's: 

 • Je begeeft je onrechtmatig op privé-terrein (lees meer
 • In geval van een ongeval ben je niet verzekerd. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben, bijvoorbeeld in geval van burgerlijke aansprakelijkheid.

Er zijn twee mogelijkheden om een klimtoelating aan te vragen via de KBF: 

 1. Uitnodiging van niet-leden door leden 
 2. Groepen van derden

 

1. Uitnodiging van niet-leden door leden

Ieder KBF-lid, vanaf 14 jaar, kan driemaal per jaar twee niet-leden meenemen (per keer) naar de rotsen om hen te laten kennismaken met het rotsklimmen. 

Je hoeft niet over een bijzonder diploma te beschikken, maar je moet wel de 'gedragsregels' voor het massief respecteren en op een veilige manier gaan klimmen met jouw genodigde(en). 

Ben je in het bezit van een VTS-diploma sportklimmen (tot 2016), rotsklimmen (na 2016), bergbeklimmen of een gelijkgesteld diploma? Dan kun je driemaal per jaar vier niet-leden meenemen (per keer) naar de rotsen. 

Opgelet: een individuele klimtoelating kan alleen door KBF-leden aangevraagd worden voor een massief in beheer van de KBF of de CAB. Raadpleeg hier het overzicht van alle rotsmassieven met vermelding van wie instaat voor het beheer.

Een individuele klimtoelating omvat: 

 • toegang tot het massief 
 • een dagverzekering 

Tarieven

Deze tarieven zijn geldig voor een massief in beheer van de CAB of de KBF: 

 >= 18 jaar

< 18 jaar

11 €

6 €

Vraag een klimtoelating aan

1.    Geef je gegevens door via volgende link: klik hier
2.    Een kopie van je aanvraag wordt gemaild naar het adres dat je hebt opgegeven.
3.    Stort het juiste bedrag op rekeningnummer: BE78 0682 4921 8386 met vermelding van je lidnummer, massief en datum. 
4.    De kopie van je aanvraag, een betalingsbewijs (!) en de lidkaart van de aanvrager vormen een geldige klimtoelating. Alleen deze 3 documenten vormen een geldige klimtoelating! 

Annulatie

Annulatie van een individuele klimtoelating is niet mogelijk. Een aanpassing van de datum naar een nieuwe datum binnen één week na de aanvraag is mogelijk, mits een tijdige aanvraag via klimtoelating@klimenbergsportfederatie.be

 

2. Groepen van derden

Vraag een groepstoelating aan

Stuur minstens 1 week vooraf een schriftelijke aanvraag naar klimtoelating@kbfvzw.be. Vermeld de volgende gegevens: 

 • Naam van de groep + begeleider
 • Eindverantwoordelijke activiteit
 • Facturatiegegevens
 • Aantal deelnemers per leeftijdscategorie (-13 jaar en +13 jaar)
 • Locatie klimgebied en de datum

 

Deze klimtoelating omvat enkel het gebruik van de infrastructuur en houdt geen verzekering in. De organisatie wordt geacht in orde te zijn met het Koninklijk Besluit op de Actieve Ontspanningsevenementen van 25/4/2004 waarin specifieke vereisten worden gesteld aan de begeleiding.

Groepen (min. 10 personen) kunnen een vergunning aanvragen om te gaan klimmen onder de volgende voorwaarden:

 • Je betaalt de vergunning per dag, per genodigde, per massief. Groepen kunnen enkel op de KBF-massieven reserveren, voor andere massieven verwijzen wij door naar de desbetreffende beheerder.
 • Annulatie is mogelijk tot één week voor de aangevraagde datum. Kleine aanpassingen (tot 20% van het gereserveerde aantal) zijn mogelijk tot één dag voor de activiteit.
 • Deze toelating dient de verantwoordelijke persoon op de dag van de activiteit bij zich te hebben, als bewijs bij een eventuele controle.
 • De gebruikers van de rotsen van de KBF worden geacht in staat te zijn de stevigheid van de rotsen te beoordelen.
 • Het is verboden in het klimgebied te kamperen of vuur te maken

 

Klimtoelating en tarieven

De KBF schrijft groepsklimtoelatingen uit voor de volgende KBF-massieven:

 

 >= 18 

< 18 

Hotton (KBF)

17 €

11 €
Durnal (KBF)

17 €

11 €

Olloy (KBF) 17 €

11 €

Anhée (KBF) 17 €

11 €

 

Hele dag

Halve dag

Pont à Lesse
(KBF)

17 €

11 €

Klimtoelatingen voor Mozet, Paradou, Flône, Burnot en Comblain-La-Tour zijn niet mogelijk omwille van het feit dat de beheersvergunning dat niet toelaat. Te Pont à Lesse is klimmen slechts mogelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.

Bij de groepsklimtoelating is de verzekering niet inbegrepen

 

Annulatie of aanpassing

Annulatie is mogelijk tot één week voor de aangevraagde datum. Kleine aanpassingen (tot 20% van het gereserveerde aantal) zijn mogelijk tot één dag voor de activiteit. Annuleer je je reservatie binnen de week voor de gereserveerde datum, dan wordt 80% van je originele reservatie aangerekend ter compensatie van de gereserveerde plaatsen.

 

Andere Massieven

Indien je een groepsklimtoelating voor een CAB-massief wenst aan te vragen, neem dan contact op met het CAB-secretariaat via secretariaat@clubalpin.be of 081 23 43 20. 

Indien je een groepsklimtoelating voor Marche-Les-Dames wenst aan te vragen, contacteer dan Defensie via emmanuel.sainthuile@mil.be.

 

3. Leden van een andere federatie

Ben je lid bij een federatie die aangesloten is bij de UIAA (Union Internationale des Associations d'Alpinisme)? Dan ben je ook vergund om op de Belgische massieven te klimmen (uitgezonderd Marche-les-Dames). Een overzicht van de federaties aangesloten bij de UIAA kan je hier terugvinden.

Laatst aangepast
1 november 24