Klimtoelating rotsen

Klimtoelating voor individuen en groepen

Als je wil klimmen op een massief beheerd door een van de Belgische federaties, moet je over een geldige vergunning beschikken. Deze toegang zit vervat in het KBF-lidmaatschap (lees meer). Als je niet over een geldige vergunning beschikt, loop je een aantal belangrijke risico's: 

 • Je begeeft je onrechtmatig op privé-terrein (lees meer
 • In geval van een ongeval ben je niet verzekerd. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben, bijvoorbeeld in geval van burgerlijke aansprakelijkheid 

Er zijn twee mogelijkheden om een klimtoelating aan te vragen via de KBF: 

 1. Uitnodiging van niet-leden door leden 
 2. Groepen van derden: minimum 10 personen

 

1. Uitnodiging van niet-leden door leden

Ieder KBF-lid kan driemaal per jaar twee niet-leden meenemen (per keer) naar de rotsen om hen te laten kennis maken met het rotsklimmen. 

Je hoeft niet over een bijzonder diploma te beschikken, maar je moet wel de 'gedragsregels' voor het massief respecteren en op een veilige manier gaan klimmen met jouw genodigde(en). 

Ben je in het bezit van een VTS-diploma sportklimmen (tot 2016), rotsklimmen (na 2016), bergbeklimmen of een gelijkgesteld diploma? Dan kun je driemaal per jaar vier niet-leden meenemen (per keer) naar de rotsen. 

Opgelet: een individuele klimtoelating kan alleen door KBF-leden aangevraagd worden voor een massief in beheer van de KBF of de CAB. Raadpleeg hier het overzicht van alle rotsmassieven met vermelding van wie instaat voor het beheer.

Een individuele klimtoelating omvat: 

 • toegang tot het massief 
 • een dagverzekering 

Tarieven

Deze tarieven zijn geldig voor een massief in beheer van de CAB of de KBF: 

 >= 18 jaar

< 18 jaar

9 €

5 €

Vraag een klimtoelating aan

1.    Geef je gegevens door via volgende link: klik hier
2.    Een kopie van je aanvraag wordt gemaild naar het adres dat je hebt opgegeven.
3.    Stort het juiste bedrag op rekeningnummer: BE78 0682 4921 8386 met vermelding van je lidnummer, massief en datum. 
4.    De kopie van je aanvraag, een betalingsbewijs (!) en de lidkaart van de aanvrager vormen een geldige klimtoelating. Alleen deze 3 documenten vormen een geldige klimtoelating! 

Annulatie

Annulatie van een individuele klimtoelating is niet mogelijk. Een aanpassing van de datum naar een nieuwe datum binnen één week na de aanvraag is mogelijk, mits een tijdige aanvraag via klimtoelating@klimenbergsportfederatie.be

 

2. Groepen van derden

Let op de geldende coronamaatregelen of klimmen in groep al dan niet kan.

Onder een groep begrijpen we een juridische entiteit zoals een vzw, bvba, nv,... Groepen (min. 10 personen) kunnen eveneens een vergunning aanvragen om te gaan klimmen onder de volgende voorwaarden:

 • Je betaalt de vergunning per dag, per genodigde, per massief. Groepen kunnen enkel op de KBF-massieven reserveren, voor andere massieven verwijzen wij door naar de desbetreffende beheerder.
 • De groep heeft een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 • De groep wordt begeleid door minimaal één initiator sportklimmen of hoger gediplomeerde (gelijkgestelde diploma's kunnen in overweging worden genomen).
 • Er is een eindverantwoordelijke van de activiteit.

Vraag een groepstoelating aan

Stuur minstens 1 week vooraf een schriftelijke aanvraag naar klimtoelating@kbfvzw.be. Vermeld de volgende gegevens: 

 • Naam van de groep
 • Facturatiegegevens
 • Naam begeleider
 • Aantal deelnemers, deelnemerslijst
 • Polisnummer verzekering BA
 • Eindverantwoordelijke activiteit
 • Locatie klimgebied en de datum

Annulatie of aanpassing

Annulatie is mogelijk tot één week voor de aangevraagde datum. Kleine aanpassingen (tot 20% van het gereserveerde aantal) zijn mogelijk tot één dag voor de activiteit. 

Klimtoelating en tarieven

De KBF schrijft groepsklimtoelatingen uit voor de volgende KBF-massieven:

 

 >= 18 

< 18 

Hotton (KBF)

14 €

9 €
Durnal (KBF)

14 €

9 €

Olloy (KBF) 14 €

9 €

Anhée (KBF) 14 €

9 €

 

Hele dag

Halve dag

Pont à Lesse
(KBF)

14 €

9 €

Klimtoelatingen voor Mozet, Paradou en Comblain-La-Tour zijn niet mogelijk omwille van het feit dat de beheersvergunning dat niet toelaat.

Bij de groepsklimtoelating is de verzekering niet inbegrepen

Indien je een groepsklimtoelating voor een CAB-massief wenst aan te vragen, neem dan contact op met het CAB-secretariaat via secretariaat@clubalpin.be of 081 23 43 20. 

Indien je een groepsklimtoelating voor Marche-Les-Dames wenst aan te vragen, contacteer dan Defensie via emmanuel.sainthuile@mil.be.

Laatst aangepast
6 juli 21