Goyet is toegankelijk op aanvraag

Goyet Sebastiaan Verbeke

Het massief van Goyet is open, maar alleen toegankelijk na aanvraag en schriftelijke toestemming. Aan te vragen via info@bergstijgers.org 
Dit geldt ook voor individuele klimmers. Dit is een gemeentelijke verordening en de politie zou hierop controleren.

Het massief is momenteel open maar blijft onstabiel, de erosie en de steenslag zetten zich onverminderd voort. De gemeentelijke diensten volgen dit in overleg met de Natuurvrienden Bergstijgers verder op.

In Goyet is uiterste voorzichtigheid geboden door het uitgesproken alpine karakter, ook qua behaking.
Volg de regels, en zet je helm steeds als je je bij het massief begeeft (ook als toeschouwer).

Meer info vind je op Rocher de Goyet | Natuurvrienden BERGSTIJGERS.

Op 11 maart zal er onderhoud plaatsvinden aan het massief.