Beleid tegen grensoverschrijdend gedrag in de klimsport

2018
2

Seksueel grensoverschrijdend gedrag was de afgelopen maanden een ‘hot topic’ in binnen- en buitenlandse media. Vlaamse topjudokas kwamen naar buiten met schrijnende verhalen over hun trainer, in de V.S. werden topturnsters slachtoffer van hun teamarts, en op de sociale media kon je niet meer naast de verhalen met de hashtag ‘metoo’ lezen. Waar staat de KBF, en bij uitbreiding de Vlaamse sportwereld, met haar beleid rond
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag?

Bijlage
Beleid tegen Grensoverschrijdend gedrag in de klimsport.pdf