Rab en Lowe Alpine zijn volledig klimaatneutraal

2021
2
Equip and RAB

 

Rab en Lowe Alpine zijn volledig klimaatneutraal

Beide merken van Equip op weg naar Net Zero in 2030

De Britse outdoormerken Rab en Lowe Alpine, partners van de KBF, hebben zich voorgenomen om in 2030 te voldoen aan de doelstelling om de CO2-footprint terug te brengen naar 0 (Net Zero).Het betekent dat Equip, het moederbedrijf van beide merken, op dat moment de uitstoot van CO2 geheel kan compenseren door het toepassen van nieuwe technieken of de aankoop van CO2-emissierechten. Een eerste belangrijke stap op weg daar naartoe is de recente toekenning van het certificaat klimaatneutraal bedrijf door South Pole, de toonaangevende expert op dit terrein. South Pole begeleidt Rab en Lowe Alpine ook op weg naar het geformuleerde doel voor 2030. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij de KBF, dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft.

Matt Gowar, ceo van Equip zegt daarover: ‘’Sinds de start van ons bedrijf hebben onze merken één doel gehad: het laten ervaren dat iedereen iets in zich heeft van de klimmer en de bergsporter en ze net zoveel van de buitensport laten genieten als wij doen. Dat is ook wat we voor ogen hebben als we het outdoorgevoel willen bewaren en beschermen voor komende generaties en een positieve verandering willen die uitstijgt boven onze merken en produkten.”

Gowar vervolgt: ‘’Het vastleggen op Net Zero in 2030 is de juiste weg voor ons als bergmensen, voor onze onderneming en voor onze aandeelhouders. We willen niet afwachten, maar we willen nú actie. Daarom is de stap naar de erkenning van een klimaatneutraal bedrijf zo belangrijk. We nemen een ferme en besliste stap die weinig andere merken maken. We laten onze merken en ons bedrijf groeien naar de juiste richting zodat wij de omgeving beschermen waarin wij leven.” Klimaatneutraal en Net Zero
 

Klimaatneutraal betekent dat activiteiten geen negatief effect hebben op het klimaat. Dat kan onder andere door sterke reductie van de CO2-uitstoot bijvoorbeeld door het overschakelen naar hernieuwbare energie of het compenseren van CO2-uitstoot.

Net Zero, zoals gedefinieerd door het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) betekent dat Equip niet meer niet-vermijdbare broeikasgasemissies in de atmosfeer uitstoot dan het neutraliseert met daadwerkelijke koolstofverwijdering.

 

Prestaties Equip

South Pole heeft Equip benoemd tot klimaatneutraal bedrijf op basis van de aanpak en de controle van de uitstootgegevens over 2019. De stappen die Equip ondertussen heeft genomen:

• Overstap naar volledig hernieuwbare energie in het hoofdkantoor in Engeland, het Nederlandse kantoor en in de Engelse distibutiecentra; • Elke vervanging in het wagenpark is een hybride of geheel elektrisch voertuig; • Overschakelen naar gerecucleerd stoffen en isolatiemateriaal met zowel synthetische stoffen als P.U.R.E. dons. Dit gebeurde al in de herfst/winter van 2020 met enkele van Rab’s belangrijkste collecties, zijnde de Cirrus en Microlight-reeksen. Meer collecties worden in de toekomst op deze manier geproduceerd. • Het verwijderen van plastic verpakkingen of overstap naar het gebruik van minimaal 50% gerecycleerd plastic verpakkingen in het voorjaar/zomer van 2021.

Als eerste stap naar Net Zero is een overzicht gemaakt van de huidige broeikasgasuitstoot in de bedrijfsprocessen van Equip. Daarna wordt een plan gemaakt met heldere en meetbare doelen om die uitstoot te verminderen. Deze doelen worden opgesteld in lijn met de wetenschappelijke inzichten in het klimaat. Onvermijdelijke emissies worden dan gecompenseerd. De resultaten van deze aanpak worden onderzocht en gepubliceerd.

 

Equip’s compensatiepartner South Pole verzekert dat de data waarop de route naar Net Zero is gebaseeerd onafhankelijk worden gecontroleerd, transparant en volgens de inzichten van de klimaatwetenschap. Vervolgens garandeert South Pole dat Equip’s portfolio van projecten die ondersteund worden, bijdraagt aan de doelen van duurzame ontwikkeling. South Pole maakt daarvan een overzicht dat bijdraagt aan het vaststellen van de uitstoot door het bedrijf. Equip’s projecten zijn: Nam Hong Hydropower in Vietnam, efficiënte fornuizen voor vrouwen in Nepal en het Kariba bosbeschermingsproject in Zimbabwe.

Debbie Read, Manager Corporate Social Responsibility (CSR) bij Equip, zegt daarover: “Onze verbintenis met Net Zero in 2030 betekent dat we de eerste stap hebben gezet op een ambitieuze maar essentiële reis. De klimaatcrisis kan niet langer ontkend worden en de noodzaak om snel te handelen is duidelijk. Het partnerschap met South Pole geeft ons de mogelijkheid om een robuust proces te ontwikkelen voor een zeer wezenlijk reductieplan met scherpe doelen in overeenstemming met de Science-Based Target (SBT) methode. De mogelijkheid om belangwekkende projecten in lijn te brengen met duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals (SDG)), zorgt voor onmiddellijke en tastbare voordelen die zowel motiverend zijn als zorgen voor een emotionele binding met ons bedrijf.” Bethan Halls, Senior Sustainability Consultant van South Pole voegt daaraan toe: ‘’Equip neemt grote stappen op de klimaatreis van het bedrijf en bij het vaststellen van de standard voor verantwoordelijk ondernemen. Op weg naar Net Zero stimuleert Equip actie en ambitie in de hele keten van toeleveringspartners. ”

 

South Pole

South Pole is een voornaam projectontwikkelaar en -uitvoerder op het terrein van wereldwijde klimaatactiviteiten, met meer dan 350 experts in 17 internationale kantoren. South Pole helpt bedrijven, kapitaalmarkten en de publieke sector bij het verminderen van hun invloed op het klimaat terwijl het risico verminderd wordt en waarde wordt toegevoegd.

South Pole is een bedrijf dat zich richt op de klimaatwetenschap en gebruikt daarvoor projectfinanciering, data-gegevens en analyses op het gebied van klimaatrisico’s evenals op de ontwikkeling van ecologische grondstoffen. South Pole heeft gezorgd voor de financiering van meer dan 700 projecten die de uitstoot van broeikasgassen verminderen onder andere door hernieuwbaar gebruik van energie, efficient gebruik van energie en het duurzaam gebruik van land. Meer informatie op www.southpole.com.

 

Equip Outdoor Technologies

Equip Outdoor Technologies UK Ltd is een internationaal bedrijf met het hoofdkantoor in Derbyshire in Engeland. Equip is de trotse eigenaar van de outdoormerken Rab en Lowe Alpine. Rab is een van de officiële partners van de KBF. Equip heeft nadrukkelijk een passie voor het buitenleven en die avontuurlijke geest is een goede basis voor de activiteiten van het bedrijf. https://www.equipuk.com/