Voetafdruk - ecologie

2012
5
Voetafdruk

Filosofische beschouwing over ecologie aan de rotsen.
It’s the landscape, stupid*... : of hoe ik, geruggesteund door mannen en vrouwen met pit, pleit voor een verantwoord (mede)gebruik van het berglandschap en van het landschap tout court.
 

Bijlage
ecologie_-_voetafdruk.pdf