Jeugd in Touw

Beleidsfocus Juegd van de klim- en bergsportfederatie - Jeugd in Touw

Voorstelling van het project

We willen clubs motiveren en richtlijnen aanbieden om hun jeugdwerking steeds te verbeteren. Steeds verder vorderend in het optimaliseren van een jeugdwerking door stap voor stap 3 cols in totaal te nemen. Daarom werden 3 labels gecreëerd: brons, zilver en goud. Elk label staat voor een niveau van jeugdwerking. Naarmate men hoger scoort is die meer en meer uitgebouwd. Elk label is opgebouwd rond 4 thema’s: 

Gezond & ethisch sporten: panathlonverklaring, veiligheid, integriteit, betrekken en informeren van de ouders

Jeugdbeleid: jeugdbeleidsplan, jeugdcharter, volgen van leerlijnen, jeugdcoördinator

Trainers en opleiding: trainers en begeleiders aantal + soort diploma, trainersvergaderingen, bijscholingen, opleidingen, kaderdag/ dag van de trainer

Communicatie: website, sociale media, promotieflyer, affiche, advertenties

Een label kan pas behaald worden wanneer aan alle verplichte onderwerpen tot en met dit specifieke label voldaan zijn. Dit wil dus zeggen dat iemand die een gouden label wil behalen, ook moet voldoen aan verplichte voorwaarden van het bronzen en zilveren label.

Clubs krijgen het bronzen, zilveren of gouden Jeugd In Touw-label van het desbetreffende jaar digitaal ter beschikking

Tijdens de AV wordt het bronzen, zilveren of gouden Jeugd In Touw-label effectief uitgereikt aan de desbetreffende club zodat dit kan opgehangen worden in hun clublokaal.

Elke club die een label behaald, kan ondersteuning ontvangen voor haar jeugdwerking op basis van een puntensysteem.

Deelnemende clubs

Zilver

Bergsportvereniging Klein BrabantBleau Climbing Team

Brons

AlpigoBergsportvereniging Vlaams BrabantHiking AdvisorKlimclub HungariaLimburgse BergsportverenigingVlaamse Bergsport WaaslandWest Vlaamse BergsportverenigingWest Coast Lizards

logo Klim- en bergsportfederatielogo Sport Vlaanderen

Een project van de Klim- en Bergsportfederatie in samenwerking met Sport Vlaanderen

Laatst aangepast
27 oktober 21