Ingangsproef via ferrata-begeleider

via ferrata

Als je via ferrata begeleider wil worden, maar geen sporttechnisch brevet initiator rotsklimmen bezit (bijvoorbeeld als instructor mountain walking and trekking), dan moet je eerst succesvol deelnemen aan deze ingangsproef. Je kan je hierop voorbereiden door deelname aan 2 oefenmomenten vooraf op 28 september en 5 oktober (telkens 19u30 tot 22u, buitenklimmuur Bornem). De ingangsproef zelf gaat door op 12 oktober vanaf 18u30, eveneens op de buitenklimmuur van Bornem. 

De kandidaat dient in een praktische proef zijn/haar vaardigheden in zekerings- en touwtechnieken te kunnen aantonen, zonder veiligheidsfouten te maken. Tevens dient de kandidaat te kunnen benoemen waar deze technieken en de gebruikte materialen voor dienen. Het betreft hier volgende aspecten:

  • kennis materialen: klimgordel, klimhelm, klimtouw, HMS-karabiner, ‘safebiner’ of extra beveiligde karabiner, bandlus, hulptouw, afdaalapparaat (tuberachtige), setjes
  • knopenkennis (achtknoop, mastworp, halve mastworp, alpiene slipsteek, machard, prusik, zaksteek, dubbele vissersknoop, ankersteek)
  • zekeringsmethoden: halvemastworp-zekering naklimmer en voorklimmer, zekeren naklimmer met tuber 
  • afdaalmethoden: rappel met afdaalapparaat (tuberachtige), rappel met HMS
  • reddingstechnieken: zelfredding via prusikken, hulp aan naklimmer via exprestakel, ontlasten van tuber(achtige) bij zekering van bovenaf (dus ombouwen naar laten zakken)

De kandidaat krijgt maximaal één herkansing op dag zelf om een techniek opnieuw te demonstreren. Een kandidaat mag geen veiligheidsfouten begaan en algemeen dient er een voldoende vlotte beheersing van de touwtechnieken te zijn om geslaagd te zijn – de finale beslissing komt de evaluator toe. 

Het palmares van tenminste 3 via ferrata's van niveau AD/C zelfstandig uitgevoerd, wordt pas opgevraagd en besproken op het eigenlijke opleidingsweekend later in oktober. Dit palmares is wel verplicht voor het slagen als via ferrata-begeleider, maar niet voor het slagen tot de ingangsproef. 

Inschrijven ingangsproef: via deze link

Algemene gegevens
Uniek nummer:
2022-VIA-GTE-01
Type:
Kaderopleiding
Niveau:
Gevorderd
Leeftijdscategorie:
Volwassenen
Prijs
Prijs:
20 euro
Prijs voor sportkaders:
20 euro
Wie kan deelnemen
Enkel voor sportkaders
Deelnemers
Min. aantal deelnemers:
2
Max. aantal deelnemers:
10
Vereiste om deel te nemen:

erkend sportkaderdiploma

(sporttechnisch brevet rotsklimmen en houders van sportkaderdiploma's in rotsklimmen, canyoning en bergbeklimmen zijn vrijgesteld)

W
Inschrijven