Praktische info lidmaatschap

Lidgelden nieuwe leden (1/09/2018-31/12/2019): 

 

Standaard (AU)

 


Lidmaatschap voor iedereen van 19 jaar tot en met 64 jaar (geboortejaar 1955 t.e.m. 2000).

 
90 EUR


Jeugdlid (JU)

 


Lidmaatschap voor kinderen/jongeren tot en met 18 jaar (geboortejaar 2001 t.e.m. 2019).


58 EUR


Seniorlid (SU)

 


Lidmaatschap voor senioren van 65 jaar en ouder (geboren voor 01/01/1955).


78 EUR


Gezinslidmaatschap (GU)

 

 

Lidmaatschap voor personen die tot hetzelfde gezin behoren (partner, kind(eren) of anderen). 

 

218 EUR

Vanaf het tweede jaar onafgebroken lidmaatschap worden nieuwe leden bestaande leden, en ontvangen zij 8 EUR korting. 

Lidgelden bestaande leden (1/01/2019-31/12/2019): 

 

Standaard (AU)

 


Lidmaatschap voor iedereen van 19 jaar tot en met 64 jaar (geboortejaar 1955 t.e.m. 2000).


82 EUR


Jeugdlid (JU)

 


Lidmaatschap voor kinderen/jongeren tot en met 18 jaar (geboortejaar 2001 t.e.m. 2019).


50 EUR


Seniorlid (SU)

 


Lidmaatschap voor senioren van 65 jaar en ouder (geboren voor 01/01/1955).


70 EUR


Gezinslidmaatschap (GU)

 

 

Lidmaatschap voor personen die tot hetzelfde gezin behoren (partner, kind(eren) of anderen). 
 

 


210 EUR

Uitbreidingen lidgelden

Mountainbike

6 EUR

Ski en snowboard op piste

12 EUR

Met deze uitbreiding verzekert u zich voor deze sporten in België en/of voor de nabehandeling (!) in België bij ongeval bij het beoefenen van deze sporten in het buitenland.

Verzekering van deze sporten in het buitenland is reeds opgenomen in het lidgeld.

Voor een "volledige"verzekering (in binnen- en buitenland) van mountainbike, ski en snowboard op piste is deze uitbreiding dus noodzakelijk. 
 

Leden die in het buitenland verblijven

Betalen 13 EUR extra per uniek adres.

Lidmaatschapsperiode

De gewone lidmaatschapperiode van de KBF loopt van 1 januari t.e.m. 31 december. De lidmaatschapsperiode voor nieuwe leden is langer, en start op 1 september en loopt tot en met 31 december. Nieuwe leden krijgen dus enkele maanden "gratis" lidmaatschap.

Lidmaatschap

U bent pas lid na betaling van het lidgeld (= het volledige bedrag!). Alle afgeleide voordelen zoals bijvoorbeeld verzekeringen nemen aanvang na betaling van het lidgeld.

Rekeningnummer

Rekeningnummer lidgelden:
BBAN: 068-2247992-44
IBAN: BE55 0682 2479 9244 
SWIFT of BIC: GKCCBEBB

Lidkaart

Indien u in België op de rotsen gaat klimmen dient u uw lidkaart steeds bij u te hebben.

Lidmaatschap club/kbf

U wordt in de eerste plaats lid van een lokale club, die u zelf vrij kiest. Deze club is lid van de Klim- en Bergsportfederatie vzw, de overkoepelende federatie. U wordt dus lid van twee organisaties: van uw lokale club en via de lokale club van de KBF vzw.

Termijn opsturen lidkaart

Maximaal 2 weken nadat het bedrag op de KBF-rekening is aangekomen, mag je je lidkaart in de bus verwachten. 

Laatst aangepast
27 augustus 18