Praktische info lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen zich hier aanmelden
Ben al lid in 2023? Dan kan je je lidmaatschap hernieuwen via het online portaal.
Wens je van club te veranderen dan kan je dat nu aanpassen de wijziging gaat in vanaf 1 januari.

Lidgelden 1/09/2023 - 31/12/2024 

 

Standaard (AU)

Betaling vóór 1/1/2024

Betaling vanaf 1/1/2024


Lidmaatschap voor iedereen van 19 jaar tot en met 64 jaar.

 
107,- EUR

 
119 EUR


Jeugdlid (JU)

 

 


Lidmaatschap voor kinderen/jongeren tot en met 18 jaar.


64,50 EUR


64,50 EUR


Seniorlid (SU)

 

 


Lidmaatschap voor senioren van 65 jaar en ouder.

Om gedekt te zijn door de verzekering moet leden vanaf 80 jaar jaarlijks een medisch attest van goede gezondheid, afgeleverd door een erkend geneesheer, ter beschikking houden.


92,50 EUR


104,50 EUR


Gezinslidmaatschap (GU)

 

 

 

Lidmaatschap voor personen die tot hetzelfde gezin behoren (partner, kind(eren) of anderen). 

 

270,00 EUR

 

282 EUR

Sociaal tarief
Geniet je van een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit? Dan heb je recht op een korting van 10% op het lidgeld. Mail een foto of scan van een gele klever van je mutualiteit naar lidmaatschap@kbfvzw.be om het sociaal tarief aan te vragen.


Uitbreidingen lidgelden

Mountainbike

8,50 EUR

Ski en snowboard op piste

17 EUR

Met deze uitbreiding verzekert u zich voor deze sporten in België en/of voor de nabehandeling (!) in België bij ongeval bij het beoefenen van deze sporten in het buitenland.

Verzekering van deze sporten in het buitenland is reeds opgenomen in het lidgeld.

Voor een "volledige" verzekering (in binnen- en buitenland) van mountainbike, ski en snowboard op piste is deze uitbreiding dus noodzakelijk. 
 

Leden die in het buitenland verblijven en magazine Monte op papier willen ontvangen betalen € 18 extra per uniek adres.

 

Lidmaatschapsperiode

De lidmaatschapsperiode van KBF loopt van 1 januari t.e.m. 31 december. Indien je als nieuw lid aansluit vanaf 1 september geldt je lidmaatschap tot 31 december van het volgende kalenderjaar.

Lidmaatschap

Om te lid worden van de KBF, vult u het formulier online in. U bent pas lid na betaling van het lidgeld (= het volledige bedrag!). Alle afgeleide voordelen (bv. verzekeringen) nemen aanvang na betaling van het lidgeld.

Rekeningnummer

Rekeningnummer lidgelden:
BBAN: 068-2247992-44
IBAN: BE55 0682 2479 9244 
SWIFT of BIC: GKCCBEBB

Lidkaart

Indien u in België op de rotsen gaat klimmen dient u uw lidkaart steeds bij u te hebben. Je kan ook je digitale lidkaart raadplegen via je persoonlijk account op het KBF-portaal.

Lidmaatschap club/kbf

U wordt in de eerste plaats lid van een lokale club, die u zelf vrij kiest. Deze club is lid van de Klim- en Bergsportfederatie vzw, de overkoepelende federatie. U wordt dus lid van twee organisaties: van uw lokale club en via de lokale club van de KBF vzw.

Termijn opsturen lidkaart

Maximaal 2 weken nadat het bedrag op de KBF-rekening is aangekomen, mag je je lidkaart in de bus verwachten. Je digitale lidkaart staat op actief zodra je betaling gekoppeld is aan het systeem. Je kan je digitale lidkaart raadplegen op je profiel op het KBF-portaal.

Verloren lidkaart

Lidkaart kwijt? Stuur een mailtje naar lidmaatschap@kbfvzw.be met je gegevens, dan sturen we een nieuwe op. Voor de herdruk en administratieve kosten vragen we € 5. Je kan je digitale lidkaart raadplegen op je profiel op het KBF-portaal.

Annuleren lidmaatschap

Betaalde lidmaatschappen kunnen niet geannuleerd worden.

Laatst aangepast
1 september 22