Klimtoelating rotsen

KLIMTOELATINGEN VOOR INDIVIDUEN EN GROEPEN

Iedereen die gaat klimmen op de door de Belgische federaties beheerde klimmassieven moet beschikken over een geldige vergunning indien hij/zij geen lid is. Iedereen die gaat klimmen zonder deze vergunning stelt zich bloot aan belangrijke risico's. Ten eerste begeeft hij zich onrechtmatig op privé-terrein, ten tweede is hij/zij niet verzekerd als er een ongeval gebeurt. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben naar bijvoorbeeld burgerlijke aansprakelijkheid toe.

Er zijn twee mogelijkheden om een klimtoelating te bekomen via de federatie

 1. Uitnodiging van niet-leden door leden
 2. Groepen van derden (min. 10 personen)

1. Uitnodiging van niet-leden door leden

Elk lid kan driemaal per jaar twee niet-leden meenemen (per keer) naar de rotsen om hen te laten kennis maken met het rotsklimmen.

Het lid moet geen bijzonder diploma hebben, hij moet logischerwijs wel de 'gedragsregels' voor het betrokken massief respecteren en op een veilige manier gaan klimmen met zijn/haar genodigde(n).

Elke lid met een VTS-diploma Sportklimmen (tot 2016)/Rotsklimmen (na 2016)/Bergbeklimmen (of gelijkgesteld door bevoegdheidstabel) kan driemaal per jaar vier niet-leden meenemen (per keer) naar de rotsen om hen te laten kennis maken met het rotsklimmen. 

Opgelet: een individuele klimtoelating kan enkel door KBF-leden worden aangevraagd voor een massief in beheer van de KBF of de CAB. Raadpleeg hier het overzicht van alle rotsmassieven met vermelding van wie instaat voor het beheer.

Tarieven

Deze tarieven zijn geldig voor een massief in beheer van de CAB of de KBF

 >= 18 jaar

< 18 jaar

9 €

5 €

 

Klimtoelating aanvragen

Geef je gegevens door via volgende link: klik hier

Je ontvangt een e-mail met de bevestiging van je aanvraag.

Stort het juiste bedrag op rekeningnummer: 
BE78 0682 4921 8386
met vermelding van je lidnummer, massief en datum. 

Enkel een afdruk van je bevestiging, het betalingsbewijs en je lidkaart van de aanvrager vormen een geldige klimtoelating. 

Annulatie

Annulatie van een individuele klimtoelating is niet mogelijk.  Een aanpassing van de datum naar een nieuwe datum binnen één week na de aanvraag is mogelijk, mits een tijdige aanvraag. 

2. Groepen van derden

Een groep is een juridische entiteit, bijvoorbeeld een vzw, een bvba, nv ... Groepen (min. 10 personen) kunnen eveneens een vergunning aanvragen om te gaan klimmen, daartoe dienen ze te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U betaalt uw vergunning per dag, per genodigde, per massief. Groepen kunnen enkel op de KBF-massieven reserveren, voor andere massieven verwijzen wij door naar de desbetreffende beheerder.
 • De groep heeft een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 • De groep wordt begeleid door minimaal één initiator sportklimmen of hoger gediplomeerde (gelijkgestelde diploma's kunnen in overweging worden genomen).
 • Er is een eindverantwoordelijke van de activiteit.

Procedure

Dien minstens 1 week vooraf een schriftelijke aanvraag gericht aan het KBF-secretariaat in (e-mail: klimtoelating@kbfvzw.be) , met opgave van:

 • Naam van de groep
 • Facturatiegegevens
 • Naam begeleider
 • Aantal deelnemers, deelnemerslijst
 • Polisnummer verzekering BA
 • Eindverantwoordelijke activiteit
 • Plaats waar men wil gaan klimmen en de datum

Annulatie of aanpassing

Annulatie: ten laatste één week vooraf 
Aanpassingen: kleine aanpassingen (tot 20% van het gereserveerde aantal) zijn tot één dag vooraf mogelijk

Klimtoelating en tarieven

We schrijven enkel groepsklimtoelatingen uit voor volgende KBF-massieven:

 

 >= 18 

< 18 

Hotton (KBF)

14 €

9 €
Durnal (KBF)

14 €

9 €

Olloy (KBF) 14 €

9 €

Anhée (KBF) 14 €

9 €

 

Hele dag

Halve dag

Pont à Lesse
(KBF)

14 €

9 €

Klimtoelatingen voor Mozet, Paradou en Comblain-La-Tour zijn niet mogelijk omwille van het feit dat de beheersvergunning dat niet toelaat.

Bij de groepsklimtoelating is de verzekering niet inbegrepen. 

Indien u een groepsklimtoelating voor de CAB-massief wenst aan te vragen, dient u de CAB te contacteren:
secretariaat@clubalpin.be
081 23 43 20

Indien u een groepsklimtoelating voor Marche-Les-Dames wenst aan te vragen, dient u Defensie te contacteren:
vincent.geelen@mil.be
081 58 61 83

Laatst aangepast
5 oktober 18