COVID-richtlijnen Rotsklimmen

coronamaatregelen

Algemeen

Allereerst een herhaling van de algemene richtlijnen van de overheid:

 • Gebruik je gezond verstand.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent.
 • Neem de fysieke afstand (1,5m) in acht.
 • Blijf zoveel mogelijk klimmen met dezelfde beperkte groep (familie, 1 of 2 vrienden), zowel op de dag zelf als doorheen de komende weken
 • Hoesten, dat doe je in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak. Smijt ze, net zoals voor de Corona-crisis, zeker niet in de natuur.
 • Geef elkaar geen hand en begroet elkaar met een zwaai.
 • Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

Specifiek voor rotsklimmen

 • Klim in een cordée van maximaal drie personen
 • Klim niet in aangrenzende routes (minimale afstand 5m) en/of routes die op eenzelfde relais aankomen
 • Klim onder je maximaal niveau om de kans op (bijna-)ongevallen te verlagen
 • Materiaalgebruik:
  • Gebruik enkel je eigen materiaal
  • Vermijd materiaal in je mond te steken (bv. touw bij het inpikken van een setje)
  • Het gebruik van handschoenen tijdens het zekeren en bij het ombouw op de relais is sterk aangeraden
 • Het dragen van een mondmasker tijdens het zekeren of aan de voet van de rots is aangeraden
 • Partnercheck door visuele controle (Zie bijlage 2)
 • Voorzie de mogelijkheid om je handen te ontsmetten. 
 • Verplaatsingen op de toegangspaden en aan de voet van de rots:
  • Respecteer de minimumafstand van 1,5m tijdens de verplaatsingen
  • Hou rekening met de hoffelijkheidsregels (bv. stijgende passant heeft voorrang)
  • Ook hier is het dragen van een mondmasker aangeraden. Passeer anderen steeds langs de rugzijde, indien je niet veilig kan passeren dan zal je even moeten wachten.
 • Spotten doe je waar nodig, om contact zo veilig mogelijk te laten verlopen is het dragen van een mondmasker en handschoenen aangeraden.
 • Indien je een clipstick hebt en deze correct weet te gebruiken kan deze hier goed van pas komen.

Bekijk hier de poster.

Partnercheck op afstand

Een partnercheck op afstand vraagt om extra aandacht. Neem je tijd en controleer elkaar goed, zo voorkom je kleine fouten en zorg je voor elkaar.
Check volgende zaken met handen en ogen:

 1. Touw + eindknoop: 
  Check zoals steeds of er schade is aan het touw, overloop de volledige lengte. 
  Ga na of het touw lang genoeg is voor de lengte die je klimt en of er een eindknoop in het touw zit.
 2. Gordel:
  De klimmer/zekeraar gaat na of zijn/haar gordel goed zit en de sluiting dicht is. 
  De zekeraar/klimmer kijkt mee en geeft akkoord.
 3. Inbindknoop:
  De klimmer pakt het touw en de knoop vast en controleert of deze op de juiste plek aan de gordel is ingebonden. 
  De zekeraar kijkt mee en geeft akkoord.
 4. Zekeringsapparaat:
  De zekeraar checkt of het zekeringsapparaat en de karabiner op de juiste plek aan de gordel zijn vastgemaakt. 
  De klimmer kijkt mee en geeft akkoord.
 5. Check? Check! Klimmen maar!

Bekijk hier de poster.

 

Specifiek voor via ferrata

De COVID-richtlijnen die op de via ferrata's gelden, verschillen licht van die van rotsklimmen:

 • Hou 1,5 m afstand op de grond.
 • Draag bij voorkeur een mondmasker.
 • Gebruik enkel je persoonlijk materiaal.
 • Zorg dat je het niveau van de via ferrata goed aankunt.
 • Klim in kleine groepen, bij voorkeur 2 personen.
 • Leg de via ferrata af in de voorziene richting, keer niet terug.
 • Klim met minimaal 2 ankerpunten verschil.
 • Steek niet voorbij.
 • Is samenkomen onvermijdelijk, draag een mondmasker.
 • Ontsmet je handen vooraf en nadien.

Bekijk hier de poster