GEZOCHT: Kandidaat KBF-Bestuur M/V/X

Bestuurders

Ben jij vertrouwd met de werking van de KBF en KB-P? Ben je gemotiveerd om mee aan het roer van de federatie te staan? Stel je dan kandidaat als lid van het bestuursorgaan vóór 15 januari 2024.

WELK PROFIEL?

De federatie kijkt op een professionele manier naar het hele Vlaamse (Berg)sportlandschap, stelt personeel te werk en bouwt op een dynamische manier aan een club- en disciplineoverschrijdende uitbouw van de sport. Als bestuurder beslis je vanuit die brede blik en met een grote verantwoordelijkheidszin, ben je de spilfiguur bij strategische afwegingen, bouw je actief mee aan de doelstellingen van de federatie en het netwerk waarin we actief zijn (bv. bij de verschillende overheden, CMBEL, de buitensportwinkels, de klimzalen enz.). De federatie wordt dan ook niet bestuurd zoals een reguliere club. Meer info over het bestuurdersprofiel alsook de voorwaarden kan je hier nakijken.

Naast de vereiste basiscompetenties kunnen we ons huidig bestuursorgaan nog aansterken op volgende vlakken:

 • BTW-wetgeving
 • Eigendomsbeheer
 • IT
 • Rotsbeheer
 • Sportklimmen topsport
 • Canyoning
 • Diversiteit en inclusie (vb G-sport / vluchtelingen/kansarmen)
 • Onderwijs

GEDIFFERENTIEERDE SAMENSTELLING

KBF streeft naar een sterk bestuursorgaan met een gedifferentieerde samenstelling inzake gender, leeftijd en/of culturele achtergrond.

Het bestuursorgaan bestaat momenteel overwegend uit mannelijke vertegenwoordigers, en daar willen we graag verandering in brengen. Ben jij de vrouwelijke of X-kandidaat die we zoeken?

Samen vormen we een sterk bestuursorgaan met oog voor diversiteit en gelijkheid.

Wil je de huidige samenstelling en het huidig rooster van aan- en aftreden van de bestuurders bekijken, klik dan hier.

KANDIDAAT STELLEN?

Stel je schriftelijk kandidaat met je cv en motivatie via secretaris@kbfvzw.be voor 15 januari 2024.

Voor meer info kan je contact opnemen met bruno.vermeeren@klimenbergsportfederatie.be.

In je motivatie toon je vooral je meerwaarde als bestuurder, niet zozeer je ervaring als sportbelever, al is affiniteit met één of meerdere van onze disciplines een meerwaarde.

De kandidatuurstelling moet gesteund worden door:

 • ofwel minstens 20 individuele leden
 • ofwel door het bestuur van een bij KBF aangesloten club
 • ofwel door de Raad van Bestuur van KBF Kandidaat-bestuurders moeten minstens 3 jaar sportbeoefenaar zijn.

Zij mogen niet zijn:

 • werknemers tewerkgesteld bij KBF, hun familieleden in de eerste graad of samenwonende partner;
 • personen met een functie in een bedrijf dat een structurele financiële of commerciële relatie heeft met KBF;
 • personen van wie de beroepsbezigheid structureel belangenvermenging zou kunnen veroorzaken;
 • personen die een kostenvergoeding krijgen van KBF (uitgezonderd de onkostenvergoeding als bestuurder) groter dan het maximaal bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers (in 2018: 1.361,23 €/jaar);
 • personen die een vergoeding (uitgezonderd terugbetaling van reële onkosten) krijgen van de KBF groter dan 2.500 €/jaar;
 • personen die zetelen in het tuchtrechterlijk orgaan.

Eens verkozen is een bestuurder géén vertegenwoordiger van zijn/haar club noch van 1 of meerdere bergsportdisciplines in het KBF-bestuursorgaan. Hij/zij heeft enkel de belangen van KBF in gedachten, zowel in woord als daad.

De kandidaturen worden ter stemming voorgelegd op de Algemene Vergadering van zaterdag 23 maart 2024. Van de kandidaten wordt verwacht hun kandidatuur dan mondeling toe te lichten.