Nieuw: meldpunt voor ongevallen

Foto Unsplash Tim Dennert

De Klim- en Bergsportfederatie lanceert dit voorjaar een nieuw meldpunt voor (bijna-) ongevallen in de klim- en bergsport. Heb je zelf een ongeval gehad of was je getuige hiervan? Registreer dan jouw ervaring via dit meldpunt, zodat anderen ervan kunnen leren! 

Voor een veiligere sport 

Via dit meldpunt wil de KBF meer inzicht krijgen in de risico's en de meest voorkomende fouten in de klim- en bergsport. Iedereen kan een ongeval of incident ('bijna-ongeval') geheel anoniem registreren. Deze meldingen worden geanalyseerd en gebundeld in een overzicht.

Deze informatie stelt de KBF publiek ter beschikking via de website, zodat àlle klim- en bergsporters kunnen leren uit de fouten van anderen. Daarnaast analyseert en vergelijkt de KBF deze data met internationale gegevens. Op basis daarvan kan de KBF haar beleid bijsturen en bijdragen aan een veiligere sport. 

Hoe werkt het? 

  • Surf naar het meldingsformulier.
  • Vul het formulier zorgvuldig in. Het formulier bestaat uit 2 delen: deel 1 bestaat uit enkele verplichte vragen, deel 2 is niet verplicht en omvat enkele bijkomende vragen. Hoe meer informatie we krijgen hoe vollediger de analyse zal zijn.
  • Een moderator van de Klim- en Bergsportfederatie verwerkt en analyseert jouw melding.
  • Alle namen van personen, zalen of organisaties worden verwijderd uit de aangifte. De melding wordt volledig anoniem opgeslagen in de database.
  • De geanonimiseerde melding wordt op de website geplaatst. Twee keer per jaar wordt het ongevallenoverzicht geüpdatet. De zomerongevallen worden in november weergegeven en de winterongevallen in juni.
  • Wens je graag feedback op jouw melding? Laat dan jouw gegevens achter. De Klim- en Bergsportfederatie neemt contact met je op.

Meer informatie vind je op klimenbergsportongevallen.eu

Foto: Tim Dennert via Unsplash