Terugblik op de Algemene Vergadering 2019

Kei van de KBF 2019

Zaterdag 30 maart vond de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Klim- en Bergsportfederatie plaats in Stekene. Tijdens deze vergadering nam Tuur Ceuleers afscheid als voorzitter van de KBF. In 2007 stond hij mee aan de wieg van onze organisatie en leidde de federatie maar liefst twaalf jaar. We willen Tuur dan ook uitgebreid bedanken voor zijn gedrevenheid en bijdragen aan de klim- en bergsport. 

Frank Stevens neemt de fakkel als voorzitter van de KBF over. Ook Frank is reeds sinds de oprichting van de KBF actief als bestuurslid. Bestuurslid Mark Sebille is aangesteld als ondervoorzitter. Herman De Kegel en Yanick Bos blijven actief als respectievelijk secretaris en penningmeester. De Raad van Bestuur verwelkomt ook twee nieuwe leden: Tina Bollekens en Sander Wijgerse. De volledige samenstelling van de KBF-bestuursploeg kun je hier bekijken. 

Award snelst groeiende KBF-club gaat naar Klimclub Hungaria 
Klimclub Hungaria was in 2018 de sterkst groeiende KBF-club: hun ledenaantal verdubbelde maar liefst het afgelopen jaar. Klimclub Hungaria mocht dan ook een splinternieuw klimtouw in ontvangst nemen. 

Kei van de KBF voor Gonda Martens (†) 
Naar jaarlijkse traditie reikten we op onze Algemene Ledenvergadering de 'Kei van de KBF' uit: een erelidmaatschap voor leden met uitzonderlijke verdiensten voor KBF. Dit jaar reikten we de kei postuum uit aan Gonda Martens voor haar eindeloze inzet voor de Chaveehut.