Wat met de buitenlandse stages?

wandelen

De Belgische regering besliste in het kader van de coronacrisis om alle niet-essentiële reizen naar het buitenland te verbieden en de grenzen te sluiten. De verwachte heropening van die grenzen is op 15 juni. De Nationale Veiligheidsraad zal dit verbod tijdig opnieuw evalueren.

Informeer bij je stageleider en/of de organiserende KBF-club voor een update omtrent de geplande stage. 

We begrijpen de vragen en moeilijkheden van onze leden en clubs in deze tijden. KBF volgt de situatie in het buitenland zo nauw mogelijk op en staat in contact met verschillende ‘locals’. 

Kan de club een stage laten doorgaan?

KBF kan geen algemeen advies formuleren i.v.m. het al dan niet laten doorgaan van de stages, dit omwille van verschillende redenen:

  • Het gaat over clubactiviteiten. De federatie zorgt, op advies van de betrokken sportcellen, enkel voor richtlijnen op vlak van leerlijnen en begeleiding. De organisatie van de stages ligt bij de clubs en KBF kan daar dus geen knopen in doorhakken. 
  • De situatie kan voor elke club en elke stage anders zijn. Voor de ene club is het bijvoorbeeld gangbaar om voorbereidende lessen te organiseren. In die zin kan het aangewezen zijn om de stages te annuleren indien de voorbereidende momenten cruciaal zijn om de veiligheid te kunnen garanderen of om de stage-inhoud te kunnen afwerken. Andere clubs zijn mogelijks anders georganiseerd en voorzien geen voorbereidende lesmomenten maar een extra stagedag. Zij worden dus niet met die specifieke problematiek geconfronteerd. Bijkomend zijn er verschillende oplossingen voor eenzelfde probleem. Een opleiding tot zelfstandig sporter kan bijvoorbeeld gewijzigd worden naar een begeleide tocht met lesmomenten indien het door de uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is de volledige leerlijn af te werken. Zo kan elke club op een andere manier inspelen op de uitzonderlijke omstandigheden.
  • De formule van de stage heeft ook een impact op de haalbaarheid om ze te laten doorgaan. Een KVB4-stage vanop een camping zal mogelijks eerder kunnen dan een stage bergbeklimmen vanuit een berghut….
  • Ook de situatie in de verschillende landen en in de verschillende zomermaanden kan anders zijn. Een stage in juni in Italië behoort waarschijnlijk niet tot de mogelijkheden, een stage in Frankrijk in september misschien wel.
  • Of en op welke manier de berghutten/hotels/campings deze zomer terug zullen opengaan is nu moeilijk in te schatten. Dat is afhankelijk van de plaatselijke overheden en de invulling van de eigenaars/beheerders. In die zin is de situatie van het rotsklimmen in België erg verschillend van de situatie van bergbeklimmen in het buitenland. Binnen België is KBF beheerder van verschillende massieven en samen met CAB zijn we erin geslaagd om de richtlijnen van de overheid om te zetten in een aantal werkbare criteria waarbij we gelukkig konden steunen op de samenwerking met onze clubs. Op dit moment hebben we geen zicht op de komende richtlijnen in het buitenland i.v.m. de opening van de hutten bijvoorbeeld en al helemaal niet op de toepassing/vertaling van de richtlijnen door de verschillende beheerders. 

Samengevat: elke stage is verschillend op vele vlakken. Een algemeen geldend besluit/advies zou voor vele stages vermoedelijk niet de meest gepaste oplossing zijn.

KBF hoopt heel erg dat we snel terug de bergen in kunnen. In deze periode groeit het besef hoeveel voldoening, plezier, energie de bergen ons geven.

Andere handige links:

Op de website van de FOD buitenlandse zaken kan je het reisadvies opvolgen.
Meer informatie over de annulering van reizen (als reiziger of organisator) vind je op deze website.
Bekijk hier een overzicht van de mogelijkheden in enkele Alpenlanden. KBF probeert dit overzicht actueel te houden maar de informatie verandert uiteraard snel. 

Laatste update: 29/05/2020 11u45