Instructor Alpine Climbing (IAC)

bergbeklimmen

Ben je een gedreven bergbeklimmer en wil je jouw passie graag doorgeven aan anderen? Dan bereiden wij je daar graag op voor met de kaderopleiding Instructor Alpine Climbing.

Deze sportkaderopleiding leidt geïnteresseerde KBF-leden op tot sportkaders die op vrijwillige basis activiteiten organiseren, opleidingen geven en stages begeleiden binnen een clubwerking of rechstreeks voor de bergsportfederatie. Het voltooien van de volledige opleiding leidt - mits ook gunstige beoordeling- tot een vrijwilligersdiploma, dat dus geen professioneel diploma is.

Voor de sportkaderopleiding Instructor Alpine Climbing werkt KBF samen met Bergsportschool vzw. Deze opleiding is internationaal erkend met het kwaliteitslabel van The International Climbing and Mountaineering Federation, of in 't Frans: Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA). 

Deze opleiding wordt ongeveer tweejaarlijks georganiseerd. De eerstvolgende opleiding gaat van start in het najaar van 2021.

UIAA-diploma

Aspiranten die met succes de opleiding doorlopen, ontvangen het UIAA-diploma Instructor Alpine Climbing. UIAA staat voor Union Internationale des Associations d’Alpinisme en is de internationale koepel van klim- en bergsportverenigingen wereldwijd.  

De opleidingen van Bergsportschool vzw dragen het kwaliteitslabel van de UIAA en zijn dus onderworpen aan de kwaliteitseisen van de UIAA-commissie alpinisme. Daardoor zal je op je diploma steeds het UIAA label terugvinden, maar dien je je ook te houden aan de omschreven bevoegdheden van je diploma.

Bij het slagen voor deze opleiding ontvang je een vrijwilligersdiploma. Via KBF en UIAA word je dus niet opgeleid tot professioneel berggids. Je kan op vrijwillige basis aan de slag bij je club en bij de federatie, of eventueel ook bij andere organisaties die met vrijwilligers werken. Je kan echter niet op zelfstandige basis aan de slag om met klanten op weg te gaan. 

Bevoegdheden diploma IAC

 • In het kader van de club- of federatiewerking verantwoordelijkheid dragen om alpinisme en via ferrata te begeleiden en bijhorende alpiene technieken aan te leren.
 • Bij het begeleiden van bergtochten de keuze en moeilijkheid van de klimroutes inschatten door het afwegen van de eigen vaardigheden, het niveau van de deelnemers en de condities (terrein, meteo).
 • Begeleiden van bergtochten die doenbaar zijn zonder het gebruik van lawinemateriaal.

Deelnamevoorwaarden

 • minimumleeftijd van 21 jaar op moment van de eindevaluatie
 • beschikken over een goede fysieke conditie
 • In het bezit van het brevet “Helper” van het Rode Kruis (of gelijkwaardig) of bereid zijn dit te behalen voor aanvang van etappe 2 (in voorjaar 2e kalenderjaar)
 • Voorgelegd palmares wordt goedgekeurd
 • Positieve beoordeling bij intakegesprek: je beschikt over de nodige motivatie en bent bereid club- of federatiestages te geven
 • Slagen voor de toelatingsproef

 

Hoe word je Instructor Alpine Climbing?

1. Infomoment (facultatief)

Als kandidaat of geïnteresseerde word je uitgenodigd op een infomoment. Tijdens dit infomoment krijg je meer informatie over de toelatingsvoorwaarden en de inhoud van de volledige opleiding en wat je kan doen om je passend voor te bereiden. Ook komt het (facultatief) voortraject 'Get Ready For IAC' ter sprake. 

2. Get Ready For IAC (facultatief voortraject)

Om je optimaal voor te bereiden op de toelatingsproef, je palmares te vervolledigen én om de afweging te maken of het stageleider worden iets voor jou is, kan je ook deelnemen aan een vrijblijvend voortraject. Dit bestaat uit een ontmoetingsmoment, enkele advies- en coachinggesprekken, een techniekenweekend, een verfijningsstage in de Alpen onder leiding van een berggids en eventueel observatiekansen bij een clubstage op niveau beginners of ervaring.  

3. Palmares en -bespreking (september)

Na het infomoment kan je je palmares insturen. Dit palmares moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het palmares bestaat uit minstens 10 zelfstandige beklimmingen als voorklimmer of alternerend, waarvan het grootste deel niveau AD.
 • Aan de hand van deze beklimmingen toon je aan dat je zelfstandige ervaring hebt opgebouwd in verschillende terreinen: sneeuw, ijs, alpiene rotsterrein én mixte terrein.
 • Je hebt deze 10 routes recent uitgevoerd (voorbije 5 jaar)
 • Bezorg jouw palmares uiterlijk eind augustus aan KBF. Indien jouw palmares voldoet aan de vereisten, kun je deelnemen aan de toelatingsproef.

In een korte videogesprek wordt je palmares besproken met de examinatoren in de loop van de daaropvolgende weken. Een positief advies laat je toe deel te nemen aan de eigenlijke toelatingsproef.

3. Toelatingsproef (eind september)

Je sporttechnische kennis en -vaardigheden worden getoetst: 

 • Oriëntatievaardigheden
 • Basisconditie - fysieke en mentale fitheid
 • Rotsklimmen tot niveau IV+ op bergschoenen
 • Kennis van courante zekerings- en touwtechnieken
 • Standplaatsopbouw in rots, met gebruik van mobiele zekeringsmiddelen.
 • Tredzekerheid, stap- en klautertechnieken
 • Gebruik pickel/stijgijzers
 • Materiaalkennis

De toelatingsproef vindt plaats tijdens een weekend. Op het einde van het weekend of uiterlijk enkele dagen later wordt medegedeeld of je de opleiding kan aanvatten. 

4. Opleiding (oktober tot juli)

De opleiding Instructor Alpine Climbing bestaat uit 3 onderdelen:

 • Theorie en praktijk in België: verschillende lesmomenten (reken op 10-tal weekenddagen), verdeeld over 2 etappes:
  1. half oktober tot half december
  2. februari tot begin juni 
 • Sporttechnisch en methodisch-didactisch onderdeel in de Alpen (10 dagen begin juli)
 • Stagemodule (minstens 6 dagen in zomer van hetzelfde of daaropvolgende jaar)

Examens en beoordeling

Er zijn meerdere momenten van tussentijdse evaluatie en beoordeling voorzien:

 1. Palmaresbeoordeling en toelatingsproef voorafgaand aan de eigenlijke opleiding
 2. Schriftelijke opdracht, mondeling- en/of schriftelijk examen na vakken in etappe 1
 3. Schriftelijke opdracht, permanente evaluatie, mondeling- en/of schriftelijk examen na vakken in etappe 2
 4. Permanente evaluatie en beoordeling sporttechnische vaardigheden tijdens etappe 3 (buitenland)
 5. Permanente evaluatie en beoordeling didactische vaardigheden tijdens etappe 3 (buitenland)
 6. Nabespreking stage-observaties en verslaggeving en beoordeling didactische vaardigheden bij etappe 4 (stagemodule/begeleider)
 7. Eindbeoordeling op basis resultaten en verslagen door stagementor 

 

Prijs & duur opleiding

De opleiding Instructor Alpine Climbing duurt gemiddeld 1 jaar. De stagemodule (min. 6 dagen) kun je in dezelfde zomer nog, of in het daaropvolgende jaar volbrengen. Deze opleiding wordt tweejaarlijks georganiseerd door Bergsportschool vzw.

De deelnameprijs voor de eigenlijk opleiding (etappes 1 t/m 3) bedraagt maximaal 1250 euro, dit betreft het effectieve cursusgeld, exclusief je persoonlijke uitgaven voor vervoer, verblijf, maaltijden, materiaal enz. Dit bedrag is in aantal delen te betalen, telkens voorafgaand aan de etappe van je opleiding. Dit bedrag vormt slechts een klein deel van de effectieve kostprijs van deze opleiding. De toelatingsproef is apart te betalen en ook deelname aan het facultatieve voortraject zit hier niet in vervat. 

Meer weten? Neem contact met ons op via bergbeklimmen@kbfvzw.be.

 

Laatst aangepast
9 december 20