(Seksueel) Grensoverschrijdend Gedrag

Vlaggensysteem

(SEKSUEEL) GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG MELDEN?

Ben je het slachtoffer van lichamelijk, seksueel of andere grensoverschrijdend gedrag? Zijn er signalen van ongepast gedrag binnen je sportclub? Heb je iets gezien of heb je vermoeden van grensoverschrijdend gedrag bij anderen? Blijf er niet mee zitten! Op deze pagina vind je een overzicht van verschillende instanties waarbij je terecht kunt met vragen, twijfels of concrete meldingen.

Daarnaast heeft onze federatie voor haar sporters en clubs een Aanspreekpunt Integriteit (API) waar je problemen kan melden en in alle anonimiteit kan bespreken met personen die hiervoor opgeleid zijn. Je kan steeds onze API's contacteren:

KANT-EN-KLARE DOCUMENTEN VOOR CLUBS

Hier kan je verschillende sjablonen van gedragscodes downloaden en aanpassen naar de wensen van je eigen club en discipline:
- Gedragscode bestuurder
- Gedragscode trainer, begeleider of lesgever
- Gedragscode klimmer
- Gedragscode ouder
- Gedragscode toeschouwer

Een overzicht van alle hulplijnen voor (Seksueel) Grensoverschrijdend gedrag kan je hier downloaden en kan vervolgens geïntegreerd worden in het tijdschrift van je club.

WELKE ACTIES ONDERNEEMT KBF?

De Klim- en Bergsportfederatie heeft de nodige aandacht voor (Seksueel) Grensoverschrijdend Gedrag en onderneemt volgende acties in de beleidsperiode 2017-2020: 

 1. Wegwijzer: Via deze link vindt u de voornaamste hulpdiensten terug die u kan raadplegen bij een geval of vermoeden van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Ook met een klacht of nood aan een (anoniem) gesprek kan u hier terecht.
   
 2. Gedragscodes en intern reglement: KBF maakte a.d.h.v. voorbeeld gedragscodes ICES haar eigen gedragscodes. Clubs kunnen deze naar eigen noden kunnen aanpassen of integraal kunnen overnemen in hun huishoudelijk reglement.
   
 3. Sportbegeleiders - aanwerving en omkadering: KBF zal bij nieuw aangeworven topsportbegeleiders en -coaches een attest van goed gedrag en zeden opvragen.
   
 4. Vlaggensysteem: KBF zal het gebruik van het vlaggensysteem en de bijscholingen hierrond stimuleren bij haar clubs en stelt de set ter beschikking.
   
 5. Aanspreekpunt Integriteit: Bij volgende federatie API's kan u altijd terecht met een klacht of vermoeden van (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag of voor een (anoniem) gesprek in vertrouwen.
   
 6. Reactieplan: KBF heeft een reactieplan uitgewerkt op basis van het reactieplan van ICES. de schematische voorstelling kan u raadplegen via deze link.

 

Laatst aangepast
28 maart 23