Topsportcommissie Sportklimmen

De topsportcommissie Sportklimmen van de KBF is een adviesorgaan die, volgens de regels van Sport Vlaanderen, de topsportcoördinator Sportklimmen bijstaat bij het uitvoeren bij de dagdagelijkse werking van het integraal topsportbeleid sportklimmen.

Dit advies onder meer gegeven voor:

  • Uitvoering Topsportbeleidsplan KBF
  • Ontwikkelen Topsportklimaat Sportklimmen

Samenstelling topsportcommissie sportklimmen (goedgekeurd door RvB op 18 juni 2018):

  • Technisch Directeur Topsport (Voorzitter) - Robby Tóth
  • Vertegenwoordiger van de raad van bestuur van KBF - Sam De Smet
  • Vertegenwoordiger van het agentschap Sport Vlaanderen - Sofie Debaere
  • Vertegenwoordiger van de topsporttrainers - Liselotte De Bruyn
  • Vertegenwoordiger van de topsporters - Te bepalen
  • Vertegenwoordiger van de omkadering van de topsporters - Te bepalen

De Topsportcommissie komt jaarlijks minimaal viermaal samen.

Daarnaast doet de topsportcommissie sportklimmen beroep op een selectiecommissie. De selectiecommissie staat in voor de selectie van de atleten die KBF afvaardigt voor het Nationaal Team. De selectiecommissie en de voorwaarden voor selectie kunnen gevonden worden op de website van CMBEL.

Laatst aangepast
5 juli 18