Jeugd in Touw - Beoogde resultaten

Beoogde resultaten

We zouden graag bij drie categorieën van clubs iets bereiken: zowel bij de reeds actieve clubs, bij de clubs die aangeven met jeugdwerking te willen starten als bij clubs die aangeven geen plannen in die richting te hebben.

In het eerste jaar van dit project hopen we om de clubs die aangeven met een jeugdwerking te willen starten ook effectief over de drempel te trekken door de ondersteuning die we bieden.

We willen dat de clubs die reeds een uitgebreide jeugdwerking hebben ook een aantal nieuwe initiatieven nemen om aan een label te voldoen. Dit bevragen we in een enquête aan het begin van het werkingsjaar.

Door op verschillende momenten aandacht te hebben voor het nieuwe project: voorstelling, uitreiking labels,…  willen we ook de andere clubs laten nadenken over wat zij zouden kunnen doen.

We streven er naar dat binnen enkele jaren  jeugdwerking een standaard is bij 2/3 van onze clubs. Dat zij mee op de kar durven en willen springen en activiteiten aanbieden voor jeugd. We streven er naar dat elke discipline een aanbod heeft voor de geïnteresseerde jongeren.

Ook vinden we het belangrijk dat dit extra initiatief noch op organisatorisch, noch op administratief vlak een grote extra inpact heeft op de huidige administratie binnen de club. We streven er naar dat in elke club extra mensen aan de slag gaan, specifiek voor de jeugdwerking, en de opvolging en uitvoering van hun project. Uiteraard telkens in overleg en kaderend in de brede werking van de gehele club zodat jeugdleden doorgroeien naar de algemene werking van de club.

Laatst aangepast
10 januari 22