Jeugd in Touw - Beoogde resultaten 2023-2024

Doel van de komende twee werkingsjaren

1. Meer clubs met een jeugdwerking bereiken

Niet alle clubs met een jeugdwerking zijn al ingestapt in het project en we willen hen dan ook overtuigen om dat wel te doen. Concreet beogen we een verhoging van 15 naar 20 clubs over de komende twee jaar. We gebruiken de ervaring en opgebouwde kennis uit het JIT-project om clubs te adviseren die een jeugdwerking willen opstarten.

2. Verhoging van de kwaliteit via het JiT-project

Voor het uitreiken van het label willen we enkel nog de focus leggen op de kwaliteit van de jeugdwerking. Uiteraard wordt bij de verdeling van het budget wel rekening gehouden met het effectieve bereik.

De kwaliteit willen we graag verhogen op volgende vlakken:

  1. Een groter aantal lesgevers en begeleiders die is opgeleid en bijgeschoold met oog voor de jeugdwerking op diverse aspecten: didactiek, groepsdynamica, communicatie met jongeren, integriteit
  2. Standaardisering en evaluatie van leerdoelen: zij zijn vaak al aanwezig maar elke club pakt het op zijn manier aan. We stimuleren de uitwisseling van kennis tussen de clubs en ondersteunen om de leerdoelen te verbeteren en deze systematisch te evalueren.
  3. Feedback van de jongeren en ouders structureel inbedden in de jeugdwerking en inzetten op de cohesie binnen de sportclub: dit gebeurt nog niet in elke club omdat de knowhow soms ontbreekt, in een aantal clubs is het wel gangbaar maar vaak zonder vaste frequentie en leidraad.

3. Aanbod creëren voor bijscholing

Ook voor de federatie zijn er enkele actiepunten die we met inspraak van de clubs gaan ontwikkelen:

  • Drempels verlagen voor jeugdsportbegeleiders om een kaderopleiding te volgen o.a. financieel stimuleren van opleidingen, verdere digitalisering
  • Bijscholingsmogelijkheden en uitwisselingsmomenten voor jeugdsport-begeleiders over de clubs heen organiseren
Laatst aangepast
5 januari 23