Coronavirus (Covid-19)

coronamaatregelen wereldbol met mondmasker

Vraag & antwoord

Kan ik gaan klimmen?

De meeste coronamaatregelen zijn weggevallen, maar enkele maatregelen blijven nog van kracht om de overdracht van het virus via sociaal contact te beperken. De verstrengingen die van toepassing zijn in Vlaanderen op onze sport, besproken door het kernkabinet op 25 oktober, sommen we hier voor u op:

1. Mondmaskerplicht
Het dragen van mondmaskers (neus en mond volledig bedekt) is algemeen verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar. De mondmaskerplicht is o.a. van toepassing in de binnenruimtes van inrichtingen voor sportieve activiteiten en sportcentra.

2. Covid Safe Ticket
De deelstaten engageren zich om vanaf 1 november de toepassing van het Covid Safe Ticket te verplichten in alle horeca, vanaf 16 jaar. Voor het personeel zal de mondmaskerplicht gelden vanaf 29 oktober.

3. Verplaatsingen en reizen

Alle verplaatsingen in eigen land zijn toegestaan. Ook reizen naar het buitenland is weer mogelijk, maar reizen naar rode zones binnen de Europese Unie of naar landen buiten de EU blijven intussen sterk afgeraden.

Meer informatie over reizen naar het buitenland vindt u op info-coronavirus.be

 

4. Publiek

 • Indoor en outdoor sporten zijn toegelaten. Indien mogelijk geniet outdoor sporten de voorkeur.
 • Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft (vanaf 1 oktober wordt dit indoor 500 en outdoor 750 personen).

     Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:

 • Je werkt zonder Covid Safe Ticket
  • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden
  • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
  • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan
  • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor
  • Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.
 • Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)
  • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig
  • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
  • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen
  • Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.
  • Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
 • Indoor infrastructuur
  • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
  • Volgens het federale MB moet je in alle sportruimtes en in de kleedkamers verplicht CO2-meters plaatsen 
  • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan.
  • Het federale MB verplicht uitbaters van fitnesscentra om een bijkomend alarmniveau in te stellen van 1200 ppm. Indien dit alarmniveau wordt overschreden, moet je je infrastructuur tijdelijk sluiten tot het CO2 niveau onder de 900 ppm is gedaald.
  • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
  • In de federale FAQ’s is volgende passage opgenomen die uitzonderingen toestaan op het verplicht gebruik van de CO2-meter
   • In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de overige inrichtingen behorende tot de sportieve sector, alsook in de besloten ruimten van de inrichtingen behorende tot de evenementensector, wordt het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) vanaf 1 september eveneens verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. Er geldt een transitieperiode voor het toezicht op het gebruik van deze meter tot 01/11/2021. De luchtkwaliteitsmeter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Boven 900 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. 
   • Een uitzondering wordt gemaakt voor sportinrichtingen met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die kunnen worden geopend. In deze ruimtes is de CO2-meter niet verplicht, maar wel aanbevolen. In elk geval zorgen deze inrichtingen dat hun ventilatie voldoet aan de aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19. 
   • Onder gemeenschappelijke ruimte wordt verstaan plaatsen waar meerdere personen zonder maskers bijeenkomen voor een periode van meer dan 15 minuten: 
   • In de context van sportfaciliteiten verwijst dit naar de plaatsen waar de sportactiviteiten plaatsvinden en naar de kleedkamers, en niet naar de gangen; 
   • In de context van gezondheidscentra gaat het om de verzamelplaatsen (activiteiten, catering, wachten, rusten) en niet om de gangen of kamers; 
   • In de context van evenementeninfrastructuur gaat het om de plaatsen waar de activiteit of activiteiten plaatsvinden, alsook om de catering- en wachtruimten.
   • Als er dus een communicatie is dat kleedkamers niet langer gebruikt mogen worden dan 15min dan vervalt de verplichting voor de installatie van een CO2-meter in de kleedkamers.

Lees het basisprotocol sport

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.
 
Protocol Klimzalen België
Affiche Klimzalen Covid-19
Affiche Partnercheck


Wat met de rotsmassieven?

De klimmassieven van CAB en KBF zijn opnieuw geopend. Je bent welkom op de rotsmassieven, mits je lid bent van KBF. Of via een individuele klimtoelating, beter gekend als uitnodigingen van niet-leden door leden. Deze kan je hier aanvragen. 

We vragen wel aan alle aanwezigen om de drukte te beperken. Gedraag je verantwoordelijk en vertrek naar een ander massief als het te druk is. 


Kan ik nog verblijven in de Chaveehut of de Vennhütte? 

De Chaveehut en Vennhütte zijn open. Reserveren is weer mogelijk. 

Meer info over de Chaveehut vind je hier. 

Trek je naar Oost-België? Dan ben je welkom in de Vennhütte!


Wat betekenen de kleurencodes GEEL, ORANJE en ROOD voor onze sport?

Op basis van de kleurcodes worden 4 scenario’s uitgewerkt om de organisatie van de sport op een veilige en verantwoorde manier te laten plaatsvinden in tijden van corona. 
Sport Vlaanderen geeft een duidelijk overzicht in dit document

Meer info over de protocollen vindt je op de website van Sport Vlaanderen.


Kan ik nog deelnemen aan de activiteiten (lesmomenten, clubavonden, wandelingen,…) van mijn club? 

Door de crisis zijn veel activiteiten geannuleerd of verdaagd. Informeer bij de organiserende KBF-club of de desbetreffende activiteit opnieuw georganiseerd wordt. 


Ik volg binnenkort een stage met een KBF-club in het buitenland. Vindt deze stage nog plaats?  

De meest actuele reisinformatie kan u best raadplegen op de de website van Buitenlandse Zaken.

Informeer bij je stageleider en/of de organiserende KBF-club voor een update omtrent een specifieke stage. 


Is een besmetting met het coronavirus gedekt door de KBF-ledenverzekering?

De KBF staat in nauw contact met haar verzekeringsmakelaar omtrent de dekking van de polis. 

 • Medische kosten in het binnenland n.a.v. ziekte vallen buiten het bereik van de polis. Hiervoor kun je terecht bij jouw ziekenfonds. 
 • Medische kosten en reddingskosten n.a.v. ziekte in het buitenland zijn wél gedekt. Extra verblijf- of reiskosten omwille van bijvoorbeeld (gedwongen) quarantaine zijn niét gedekt.

Onze makelaar antwoordt:

" De huidige reiswaarschuwingen zijn verkrijgbaar bij de respectievelijke instellingen. De verzekeringsdekking van Alpenverein Weltweit Service wordt ook gegeven als de reiswaarschuwing aanwezig is. We willen er echter op wijzen dat we geen garantie hebben dat de service voor repatriëring, medische behandeling en redding ter plaatse in de gebruikelijke kwaliteit kunnen worden uitgevoerd.

Infectie met COVID-19
Net als bij andere ziektes (b.v. griep) of verwondingen, wordt een besmetting met het coronavirus gedekt door onze medische reisverzekering. Ook de kosten van de medisch noodzakelijke behandeling van het coronavirus en ook de medisch noodzakelijke repatriëring worden vergoed.

In quarantaine plaatsen wegens vermoedelijke infectie met COVID-19

 • Valt niet onder onze verzekering, zolang
  • het virus is niet geverifieerd
  • de klant alleen om veiligheidsredenen in quarantaine is in een hotel of vergelijkbare faciliteit
 • Omdat de besmetting met het virus (nog) niet medisch is geverifieerd, is er geen grond voor een verzekering. Kosten, die alleen ontstaan ​​als gevolg van een bestuursbevel / regeling, zijn niet verzekerd. "

Ik volg een sportkaderopleiding bij Bergsportschool vzw. Gaan de geplande lesmomenten door? 

De geplande lesdata van Bergsportschool vzw werden geannuleerd en uitgesteld naar een latere datum. Voor meer informatie kun je terecht bij sporttechnisch medewerker Bart Smets


Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen? 

 • Was je handen regelmatig, minstens 40 tot 60 seconden
 • Hoest of nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg
 • Blijf thuis als je ziek bent 
 • Raak je gezicht niet aan
 • Vermijd handen geven
 • Vermijd nauw contact 

coronavirus voorschriften

Naast deze algemene richtlijnen adviseert Sport Vlaanderen enkele bijkomende maatregelen voor sporters. 

Meer informatie over het coronavirus vind je op www.info-coronavirus.be.
Informatie specifiek voor sportclubs en klimzalen lees je hier


Vragen? 

Heb je nog bijkomende vragen, contacteer dan het KBF-secretariaat via info@klimenbergsportfederatie.be.

De KBF zet momenteel zoveel mogelijk in op telewerk. Daarom vragen we om zoveel mogelijk contact op te nemen met het secretariaat via e-mail. Onze medewerkers beantwoorden jouw vragen zo snel mogelijk. Meer informatie over de bereikbaarheid van het KBF-secretariaat vind je hier

 

Laatste update: 29.10.2021 om 16u00