Coronavirus (Covid-19)

coronamaatregelen wereldbol met mondmasker

Vraag & antwoord

Kan ik gaan klimmen?

Vanaf 27 maart 2021 gelden de volgende maatregelen: 

Sporten in bubbels van 10 voor -13 jaar (°2008 en later)
•    De sportlessen voor kinderen -13 jaar mogen doorgaan in bubbels van maximum 10 + trainer (indoor of outdoor)
•    Er wordt geadviseerd om voor één buitenschoolse activiteit per week te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarmee je in contact komt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19
•    Er mogen geen competities gehouden worden

Jongeren van 13 t.e.m. 18 jaar (°2007 tot 2003)
•    Outdoor sporten met contact is toegelaten
•    Indoor sporten niet toegelaten
•    Bubbels van maximum 10 + trainer
•    Er wordt geadviseerd om voor één buitenschoolse activiteit per week te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarmee je in contact komt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19
•    Mondmasker is verplicht voor en na de training, tijdens het sporten niet
•    Er mogen ook hier geen competities gehouden worden

Volwassenen +18 jaar (2002 en ouder)
•    Outdoor sporten zonder contact is toegelaten
•    Indoor Sporten niet toegelaten
•    Bubbels van maximum 4 personen, inclusief eventuele begeleider/trainer 
•    Mondmasker is verplicht voor en na de training, tijdens het sporten niet
•    Er mogen ook hier geen competities gehouden worden

Extra informatie

Sportkampen

 • sportkampen voor kinderen tot 13 jaar (°2008) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
  • Groepen van max. 10 personen (excl. begeleiders).
  • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen. 
  • Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen.
  • Begeleiding draagt mondmaskers. 
  • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
  • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan.
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
  • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd. 
    
 • sportkampen voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot 19 jaar (°2002) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
  • Groepen van max. 10 personen (excl. begeleiders).
  • Outdoor sporten met contact toegestaan. Indoor sporten niet toegestaan.
  • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
  • Begeleiding draagt mondmaskers.
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
  • Indoor lunchen is niet mogelijk. Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk en wordt tot strikte minimum beperkt. 
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
  • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd. 

Verhouding tussen bubbels
Het is toegestaan om in een indoor sportaccommodatie met meerdere bubbels actief te zijn. 
De voorwaarde hiervoor is dat ze onderling strikt van elkaar gescheiden blijven (1,5 meter), niet met hetzelfde materiaal werken en dat de densiteitsregels worden gerespecteerd. Voor sporten met weinig verplaatsing is dat 1 sporter per 20m2 sportoppervlak (zoals vermeld in het protocol voor klimzalen).

Trainers
Eenzelfde trainer kan meerdere groepen na elkaar begeleiden. Er wordt echter met aandrang gevraagd om dit tot het absolute noodzakelijke te beperken om de kans op verspreiding te minimaliseren.
De trainer draagt steeds een mondmasker en garandeert zoveel als mogelijk de regels van social distancing, tenzij contact noodzakelijk is in het kader van de veilige sportbeoefening. 

Publiek 
Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
 

Lees het basisprotocol sport

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.
 
Affiche Klimzalen Covid-19
Affiche Partnercheck


Wat met de rotsmassieven?

De klimmassieven van CAB en KBF zijn opnieuw geopend. Enkel in Marche les Dames is klimmen niet mogelijk.

Voor de massieven Yvoir (Paradou), Durnal, Freyr, Pont-à-Lesse, Plain des Fosses en Chaleux wordt het klimverbod, dat gold tot 1 maart, NIET verlengd en kan je dus opnieuw klimmen mits je lid bent van KBF.

Individuele klimtoelatingen, beter gekend als uitnodigingen van niet-leden door leden, kan je opnieuw aanvragen. Alle info daarover vindt je hier terug. 

We vragen wel aan alle aanwezigen om de drukte te beperken. Gedraag je verantwoordelijk en vertrek naar een ander massief als het te druk is

Let op de COVID-richtlijnen.


Kan ik nog verblijven in de Chaveehut of de Vennhütte? 

De Chaveehut en Vennhütte zijn momenteel gesloten tot nader order.

Reservaties (onder voorbehoud) inplannen voor 2021 is wel mogelijk via mail naar info@kbfvzw.be.


Wat betekenen de kleurencodes GEEL, ORANJE en ROOD voor onze sport?

Op basis van de kleurcodes worden 4 scenario’s uitgewerkt om de organisatie van de sport op een veilige en verantwoorde manier te laten plaatsvinden in tijden van corona. 
Sport Vlaanderen geeft een duidelijk overzicht in dit document

Meer info over de protocollen vindt je op de website van Sport Vlaanderen.


Kan ik nog deelnemen aan de activiteiten (lesmomenten, clubavonden, wandelingen,…) van mijn club? 

Door de crisis zijn veel activiteiten geannuleerd of verdaagd. Informeer bij de organiserende KBF-club of de desbetreffende activiteit opnieuw georganiseerd wordt. 


Ik volg binnenkort een stage met een KBF-club in het buitenland. Vindt deze stage nog plaats?  

De meest actuele reisinformatie kan u best raadplegen op de de website van Buitenlandse Zaken.

Informeer bij je stageleider en/of de organiserende KBF-club voor een update omtrent een specifieke stage. 


Is een besmetting met het coronavirus gedekt door de KBF-ledenverzekering?

De KBF staat in nauw contact met haar verzekeringsmakelaar omtrent de dekking van de polis. 

 • Medische kosten in het binnenland n.a.v. ziekte vallen buiten het bereik van de polis. Hiervoor kun je terecht bij jouw ziekenfonds. 
 • Medische kosten en reddingskosten n.a.v. ziekte in het buitenland zijn wél gedekt. Extra verblijf- of reiskosten omwille van bijvoorbeeld (gedwongen) quarantaine zijn niét gedekt.

Onze makelaar antwoordt:

" De huidige reiswaarschuwingen zijn verkrijgbaar bij de respectievelijke instellingen. De verzekeringsdekking van Alpenverein Weltweit Service wordt ook gegeven als de reiswaarschuwing aanwezig is. We willen er echter op wijzen dat we geen garantie hebben dat de service voor repatriëring, medische behandeling en redding ter plaatse in de gebruikelijke kwaliteit kunnen worden uitgevoerd.

Infectie met COVID-19
Net als bij andere ziektes (b.v. griep) of verwondingen, wordt een besmetting met het coronavirus gedekt door onze medische reisverzekering. Ook de kosten van de medisch noodzakelijke behandeling van het coronavirus en ook de medisch noodzakelijke repatriëring worden vergoed.

In quarantaine plaatsen wegens vermoedelijke infectie met COVID-19

 • Valt niet onder onze verzekering, zolang
  • het virus is niet geverifieerd
  • de klant alleen om veiligheidsredenen in quarantaine is in een hotel of vergelijkbare faciliteit
 • Omdat de besmetting met het virus (nog) niet medisch is geverifieerd, is er geen grond voor een verzekering. Kosten, die alleen ontstaan ​​als gevolg van een bestuursbevel / regeling, zijn niet verzekerd. "

Ik volg een sportkaderopleiding bij Bergsportschool vzw. Gaan de geplande lesmomenten door? 

Alle lesmomenten van Bergsportschool vzw worden geannuleerd. De geplande lesdata worden uitgesteld naar een latere datum. Voor meer informatie kun je terecht bij sporttechnisch medewerker Wendy Saerens
 


Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen? 

 • Was je handen regelmatig, minstens 40 tot 60 seconden
 • Hoest of nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg
 • Blijf thuis als je ziek bent 
 • Raak je gezicht niet aan
 • Vermijd handen geven
 • Vermijd nauw contact 

coronavirus voorschriften

Naast deze algemene richtlijnen adviseert Sport Vlaanderen enkele bijkomende maatregelen voor sporters. 

Meer informatie over het coronavirus vind je op www.info-coronavirus.be.
Informatie specifiek voor sportclubs en klimzalen lees je hier

Protocol Klimzalen België
Affiche Klimzalen Covid-19
Affiche Partnercheck Covid-19
Affiche Rotsklimmen Covid-19


Vragen? 

Heb je nog bijkomende vragen, contacteer dan het KBF-secretariaat via info@klimenbergsportfederatie.be.

De KBF zet momenteel zoveel mogelijk in op telewerk. Daarom vragen we om zoveel mogelijk contact op te nemen met het secretariaat via e-mail. Onze medewerkers beantwoorden jouw vragen zo snel mogelijk. Meer informatie over de bereikbaarheid van het KBF-secretariaat vind je hier

 

Laatste update: 25.03.2021 om 10u30